Miljö

Nya rön: Växtceller pratar om vädret

Miljö Växter har strategier för att anpassa sig till en föränderlig miljö, till exempel växlande ljustillgång. Växtcellen gör detta genom att producera speciella ”pratande” proteiner.


Färre blommor – färre pollinerare

Miljö Nedgången av pollinerande insekter i Storbritannien speglar nedgången av vildblommor, enligt en studie som publicerats i Nature, där undersökningar från de senaste 80 åren kombinerats med moderna mätningar av nektar. Mångfalden när det gäller källorna till nektar har minskat, och nu står fyra växtarter för hälften av nektarn som producerats. Samtidigt har mångfalden minskat även […]


Foto: Andreas/CC BY-SA 2.0

Vilda bin bra för odlingar

Miljö Att skapa en miljö som är attraktiv för bin runt odlingar kan bli lönsamt, enligt forskning vid Michigan State University.