Gotlandsruss kan bidra till biologisk mångfald

publicerad 17 januari 2018

Igenväxningen är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Nu har biologen Pablo Garrido vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) undersökt möjligheterna att återskapa och underhålla gamla kulturbetesmarker med hjälp av gotlandsruss, en hästras som levt på Gotland sedan järnåldern.

Resultatet efter tre års studier, när russen levt som ”vildhästar” i ett inhägnat område, visade att arten bidrar till arbetet med att bevara det öppna natur- och kulturlandskapet.

I hägnens mer skogklädda delar minskade antalet små träd jämfört med kontrollområden utan hästar. På så vis bidrog hästarna till en öppnare och ljusare skog, med färre men äldre och större träd. Framför allt åt hästarna av de mindre träden, och gärna lövträd såsom ask, rönn, ek och sälg. De undvek tall och gran”, skriver Pablo Garrido i ett pressmeddelande.


Annonser:


Även antalet växter och blommande örter ökade i hägnet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.