Miljö

Gotlandsruss kan bidra till biologisk mångfald

Igenväxningen är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Nu har biologen Pablo Garrido vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) undersökt möjligheterna att återskapa och underhålla gamla kulturbetesmarker med hjälp av gotlandsruss, en hästras som levt på Gotland sedan järnåldern.

Resultatet efter tre års studier, när russen levt som “vildhästar” i ett inhägnat område, visade att arten bidrar till arbetet med att bevara det öppna natur- och kulturlandskapet.

I hägnens mer skogklädda delar minskade antalet små träd jämfört med kontrollområden utan hästar. På så vis bidrog hästarna till en öppnare och ljusare skog, med färre men äldre och större träd. Framför allt åt hästarna av de mindre träden, och gärna lövträd såsom ask, rönn, ek och sälg. De undvek tall och gran”, skriver Pablo Garrido i ett pressmeddelande.

Även antalet växter och blommande örter ökade i hägnet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Liknande artiklar

Manifestation för biologisk mångfald Den 22 maj var det den internationella dagen för biologisk mångfald. Cirka 70 aktiviteter arrangerades runt om i landet....
Centrum för biologisk mångfald har startats Den 1 januari 2017 startades ett nytt centrum för biologisk mångfald: Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudie...
Isbjörnar hotas av ökad parning med grizzlybjörnar... Nyligen sköts en udda björn i Kanada av en jägare. Det var en korsning mellan en isbjörn och en grizzlybjörn. Nu varnar ...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!