Gotlandsruss kan bidra till biologisk mångfald

publicerad 17 januari 2018

Igenväxningen är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Nu har biologen Pablo Garrido vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) undersökt möjligheterna att återskapa och underhålla gamla kulturbetesmarker med hjälp av gotlandsruss, en hästras som levt på Gotland sedan järnåldern.

Resultatet efter tre års studier, när russen levt som ”vildhästar” i ett inhägnat område, visade att arten bidrar till arbetet med att bevara det öppna natur- och kulturlandskapet.

I hägnens mer skogklädda delar minskade antalet små träd jämfört med kontrollområden utan hästar. På så vis bidrog hästarna till en öppnare och ljusare skog, med färre men äldre och större träd. Framför allt…

 


Liknande artiklar: