Forskare spår rekordår för puckellaxen

publicerad 17 januari 2023
- av Sofie Persson

Puckellaxen breder stadigt ut sig i Skandinavien varje år och hotar bland annat atlantlaxens överlevnad. Nu har norska forskare tittat närmare på fiskens levnadsvanor och man spår att 2023 kan bli ett rekordår för arten i Norge.

Puckellaxen har sitt ursprung i nordöstra Asien och västra Nordamerika, men har kunnat vandra tillfälligt till bland annat Sverige och Norge, men reproducerar sig inte här. Sedan 2015 har laxarten dock gjort sig mer märkbar i Skandinavien och räknas idag som en invasiv art i både Sverige och Norge.

I en ny norsk studie har forskare från flera institutioner dokumenterat flera aspekter ur puckellaxens liv. Bland annat har man tittat på kost, storlek och geografi i norska älvar.

Havsforskaren Kjell Rong Utne har analyserat maginnehållet på 134 fiskar och menar att den har liknande diet som atlantlaxen och makrillen. De lever och jagar i öppna vattenmassor, det vill säga ute i havet. De äter det rikligaste bytet i området de befinner sig i, men Utne är inte orolig eftersom det finns gott om mat i havet.

Vi är inte oroliga för konkurrensen om maten från puckellax ute på öppet hav. Ja, det kan tyckas som om det finns mycket puckellax i älvarna, men i havet är det bara en droppe jämfört med mängden annan fisk i våra vatten, som sill, lodda och makrill, säger Utne.

När puckellaxen befinner sig i älvarna äter den inte, vilket innebär att finna föda inte blir problematiskt. Däremot kan den möjligen påverka lokala ekosystem i vissa kustområden, menar Utne.

Men i mer lokala ekosystem i kust- och fjordområden kan puckellax tänkas påverka, till exempel i konkurrens med havsöring. I alla fall om befolkningstillväxten fortsätter. Det här är något vi bör hålla ett öga på, säger han.

Storleken på puckellaxarna varierar också i landet. De som kommer in i älvarna i söder har varit mindre än de i norr. År 2021 var fisken i genomsnitt runt ett kilo i Sydnorge, med en stadig ökning i vikt till över 1,5 kilo i Nordnorge. Denna trend gäller även tidigare år.

Vi kopplar detta till bättre betesförhållanden längre norrut i havet, säger Utne.

2021 var ett rekordår för arten i Norge och man i havet genom nätfiske fångade man 38 933 puckelaxar, vilket är en markant ökning från exempelvis 2019 då siffran låg på 5929. I norska älvar fångade man dock hela 112 500 under 2021, under 2019 fångade man ynka 16 000. Ändå fångas inte majoriteten av fisken, menar Utne.

Ökad medvetenhet om arten har nog bidragit till fler rapporter. Men det råder ingen tvekan om att 2021 var ett rekordår. Majoriteten av fisken fångas inte, säger forskaren.

Forskarna spår att 2023 kan komma att bli ännu ett rekordår för puckellaxen i Norge.

Det problem man kan tänkas få med puckellaxen är att den kan tränga undan och störa atlantlaxen i älvarna,vilket särskilt gäller i Nordnorge. Att puckellaxen dör efter sin lek i älvarna leder också till mycket ruttnande fisk, vilket kan leda till övergödning i vissa områden.

Vår egen vilda lax är rödlistad och har en rad konstgjorda och naturliga hot. Det behövs inte fler utmaningar, säger havsforskaren.


Puckellax (Oncorhynchus gorbuscha) ingår i familjen laxfiskar och är invasiv i Sverige, vilket innebär att alla fynd ska rapporteras till Länsstyrelsen. Infångade exemplar ska avlivas och inte kastas tillbaka i vattnet.

Hanfisken får en puckel på ryggen när den ska leka, därav namnet. Den har även ett prickmönster på svansen och har en svart tunga som skiljer sig från atlantlaxen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.