Färsk inventering av sjöfåglar

publicerad 26 mars 2016
Ruvande alfågelhona

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Vinterinventeringen av sjöfåglar har ägt rum i över 100 länder i 49 år. I Sverige räknas sjöfåglar på mellan 600 och 700 platser längs kusterna i söder, informerar Lunds universitet på sin hemsida. Lunds universitet är också samordnare för fågelräkningen med hjälp av Naturvårdsverket.

– De flesta övervintrande arterna i Sverige visar en markant ökning, säger forskaren Leif Nilsson som har varit med från starten.

Ökningen kan förklaras av mildare vintrar, fåglarna har inte behov av att flytta, menar han.

Men alfågeln, en liten andfågel, har minskat från över fyra miljoner i Östersjöområdet på 1990-talet till 1,4 vid den senaste inventeringen, enligt Leif Nilsson. Även antalet ejdrar har minskat avsevärt.

Resultaten från fågelräkningen rapporteras till Nederländerna, till frivilligorganisationen Wetlands Internationals huvudkontor. Resultaten fungerar som underlag för att skydda de viktigaste övervintringsplatserna för olika arter.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!