Miljö

Färsk inventering av sjöfåglar

Ruvande alfågelhona

Vinterinventeringen av sjöfåglar har ägt rum i över 100 länder i 49 år. I Sverige räknas sjöfåglar på mellan 600 och 700 platser längs kusterna i söder, informerar Lunds universitet på sin hemsida. Lunds universitet är också samordnare för fågelräkningen med hjälp av Naturvårdsverket.

– De flesta övervintrande arterna i Sverige visar en markant ökning, säger forskaren Leif Nilsson som har varit med från starten.
Ökningen kan förklaras av mildare vintrar, fåglarna har inte behov av att flytta, menar han.

Men alfågeln, en liten andfågel, har minskat från över fyra miljoner i Östersjöområdet på 1990-talet till 1,4 vid den senaste inventeringen, enligt Leif Nilsson. Även antalet ejdrar har minskat avsevärt.

Resultaten från fågelräkningen rapporteras till Nederländerna, till frivilligorganisationen Wetlands Internationals huvudkontor. Resultaten fungerar som underlag för att skydda de viktigaste övervintringsplatserna för olika arter.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!