Miljö

En miljard reser med “automatmetro”

Allianz pro Schiene rapporterar att automatiserade metrosystem i Europa redan har en miljard resande per år, när man bara börjat diskutera automatisk vägtrafik. Förarlösa tåg finns redan i Paris, Rennes, Toulouse, Lyon och Lille.

I Italien finns de i Rom, Milano, Turin och Brescia, i Tyskland i Nürnberg och Hamburg. I övriga Europa finns förarlösa tåg i London, Barcelona, Budapest, Köpenhamn och Lausanne och i Wien, Aten, Thessaloniki, Istanbul, Glasgow, Marseille och Stockholm planeras för förarlöst.

Automatisk tågtrafik ger ökad turtäthet, ökat passagerarantal, ökad energieffektivitet, mer utnyttjande av tågen, bättre punktlighet och ökad säkerhet. Kunderna visade ingen osäkerhet med att åka med förarlösa tåg.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet