Miljö

Även avverkade skogar värdefulla

Även regnskogar som varit utsatta för upprepad avverkning är viktiga för den biologiska mångfalden och kan spela en roll för arternas bevarande, enligt ny forskning från Durrell Institute of Conservation Ecology, University of Kent.

Resultatet går tvärt emot vad man tidigare trott, att avverkade skogar har liten eller ingen betydelse för mångfalden. Detta har lett till att skogar som avverkats ofta har omvandlats till jordbruksmark eftersom den tros ha litet värde i form av timmer, mångfald eller som kolsänka.
Forskarna har använt sig av fladdermöss på Borneo för att studera hur avverkningen påverkar mångfalden. Mest känsliga är de arter som lever i håligheter i gamla träd, men genom att sätta upp lådor för fladdermöss och fåglar att bo i kan man med enkla medel åter­ställa vissa arter till samma nivåer som finns i orörda skogar, säger Matthew Struebig, en av huvudförfattarna till rapporten.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!