Även avverkade skogar värdefulla

publicerad 12 mars 2014

Även regnskogar som varit utsatta för upprepad avverkning är viktiga för den biologiska mångfalden och kan spela en roll för arternas bevarande, enligt ny forskning från Durrell Institute of Conservation Ecology, University of Kent.

Resultatet går tvärt emot vad man tidigare trott, att avverkade skogar har liten eller ingen betydelse för mångfalden. Detta har lett till att skogar som avverkats ofta har omvandlats till jordbruksmark eftersom den tros ha litet värde i form av timmer, mångfald eller som kolsänka.

Forskarna har använt sig av fladdermöss på Borneo för att studera hur avverkningen påverkar mångfalden. Mest känsliga är de arter som lever i håligheter i gamla träd, men genom att sätta upp lådor för fladdermöss och fåglar att bo i kan man med enkla medel åter­ställa vissa arter till samma nivåer som finns i orörda skogar, säger Matthew Struebig, en av huvudförfattarna till rapporten.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!