100 nya naturreservat förra året

publicerad 26 maj 2024
- av Sofie Persson
Utsikt över Klimpfjäll vid Fjällfjället i Norra Borgafjällen.

Under förra året fick Sverige 100 nya naturreservatsområden, visar statistik från SCB. Det största nya naturreservatet är Norra Borgafjällen i Dorotea.

2023 blev det en nettoökning på cirka 45 600 hektar för skyddad natur i Sverige, vilket är en ökning med en procent jämfört med 2022.

Av Sveriges totala areal är 15 procent skyddad, säger Karin Hedeklint, expert på markanvändning på SCB, i ett pressmeddelande.

Det största nya naturreservatet är Norra Borgafjällen i Dorotea, Västerbotten, som omfattar nära 20 000 hektar. Naturreservatet består till största delen av fjällhed och kalfjäll. Vidare är det näst största nya området Ronneby blåmusselbankar i Blekinge, som är ungefär 14 000 hektar av öppet hav. Egentligen blev området ett reservat redan 2021, men på grund av registertekniska skäl ingick det inte i statistiken förrän 2023.

I Sverige består den skyddade naturen av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, Kungliga nationalstadsparken och Natura 2000-områden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!