Vikingatida gård grävs ut i Täby

publicerad 16 juli 2020
- av Sofie Persson
En vikingatida gård grävs nu ut i Viggbyholm i Täby.

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Viggbyholm har spår av en över tusen år gammal förhistorisk gård hittats. Nu hoppas arkeologerna att få ny kunskap om hur traktens gårdar såg ut under yngre järnåldern.

Kommunen började gräva på platsen för att bygga nya bostäder och man fann sedan ett ca 8000 kvadratmeter stort område som visar ett liv i en annan tid. Området undersöks av Arkeologerna, Statens historiska museer och i samarbete med Uppdrag Arkeologi under sommaren och hösten.

Vi har hittat en del intressanta bruksföremål som speglar det vardagliga livet på gården, säger John Hamilton på Arkeologerna.

Avbaningen är klar och spår av hus och byggnaden, troligen från olika tidsepoker, börjar urskiljas. Den vikingatida gården har legat vid en havsvik och enligt arkeologen John Hamilton är läget originellt.

Det är nog ingen storgård utan snarare har den varit underlydande till en annan gård som ligger i närheten vid den här tiden och som heter Kjula eller Tjula och som nämns i de historiska källorna. Men det är en spännande plats.

Bland de föremål som har hittats finns bland annat amulettringar, vridkvarnar, keramik och ett nålhus. Ett nålhus är små cylindrar av ben eller metall där fina synålar av till exempel brons, järn eller ben förvarades. Sådana har ofta hittats i vikingagravar och bars som dräkttillbehör, ofta av kvinnor.

Arkeologerna tror sig också veta vad gården kallades. Namnet ”Vikby” nämns i skrift redan under medeltiden som namnet på en gård i området. Gården som nu hittats skulle kunna vara föregångaren till ”Vikby”. Men spåren kan också vara äldre än så. I området finns fler rester av hus och byggnader, men hur de passar ihop eller under vilka faser de låg där vet man inte än. En del fynd kan tyda på att det låg en förhistorisk gård på platsen redan ca 400–550 e. Kr. Kanske fanns det även en gård under medeltiden där.

Vi har gjort en del medeltida fynd och hittat vad som ser ut som en medeltida huskonstruktion, där väggarna vilar på en grund av stenar istället för på resta stolpar som under vikingatiden. Vi diskuterar nu om platsen övergavs på vikingatiden eller om det fanns en gård där senare, säger John Hamilton.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!