Vikingagravar upptäckta i Göteborg

publicerad 24 november 2023
- av Sofie Persson
Arkeolog Ulf Ragnesten vid en av gravarna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under en arkeologisk utgrävning i Göteborg, har forskare från stadsmuseet upptäckt två gravar från vikingatiden. Dessa fynd kastar nytt ljus över stadens tidiga historia och vikingarnas närvaro i regionen.

Då Göteborgs stad har planer på att exploatera mark i Burgårdsparken beslöt Länsstyrelsen i Västra Götaland att undersöka platsen i somras. Parken ligger centralt belägen i Göteborg mellan Ullevi och Valhallabadet.

Stadsmuseets arkeologer upptäckte först några förhöjningar i marken som var några decimeter höga och cirka 3-5 meter i diameter. Vid en senare utgrävning fann man två gravar med kremerade människoben.

Vi har med säkerhet hittat två gravar och flera packningar med sten som troligen utgör ytterligare gravar. Mycket tyder på att vi har stött på ett gravfält från yngre järnåldern, säger Ulf Ragnesten, arkeolog på Göteborgs stadsmuseum, i ett pressmeddelande.

Gravarna har daterats med hjälp av så kallade kol 14-analyser, som man gjort på benen, och dateras till perioden 750-1000 e.Kr.

Ovanligt fynd

Det här är helt unika lämningar. Fynd från den yngre järnåldern, ofta kallad vikingatiden, är överhuvudtaget inte tidigare kända i centrala Göteborg, säger Ragnesten.

Under vikingatiden låg området kring parken på en höjd omgiven av fuktiga strandängar, då havet stod två meter högre än idag. Gravarna ligger nära dagens Mölndalsån, som på den tiden förband platsen med älven och andra boplatser.

Tidigare har man hittat en handfull gravfält i områdena Askim, Björlanda, Säve samt i Frölunda. Vidare har man hittat det unika Äskekärrsskeppet, som är det enda utgrävda vikingaskeppet i Sverige och finns att se på Stadsmuseet. Omkring Kallerhamn på norra Hisingen har man även funnit skepp och rester av skeppshantverk. Dessa fynd, tillsammans med vikingatida försvarsanläggningar längs Göta och Nordre älv, tyder på att älvmynningen tidigt i vår historia var ett eftertraktat område för handel och försvar.

Gravarna i Burgårdsparken visar att hela Älvmynningsområdet var taget i anspråk redan under vikingatiden, och inte minst att det bodde vikingar i det som idag är centrala Göteborg, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!