Richard Day: Mullvad eller profet?

publicerad 18 april 2022
- av Isac Boman
Dr Richard Day arbetade med det Rockefeller-kopplade projektet Planned Parenthood.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Redan år 1969 förutspådde läkaren Richard Day i mycket detaljerade ordalag ett kontantlöst storebrorssamhälle med digitala ID-implantat, kombinerat med en hypersexualiserad och dekadent kultur.

Hans bakgrund inom det Rockefeller-kopplade projektet Planned Parenthood har lett till spekulationer kring att Days profetiska utsagor var möjliga helt enkelt genom en verklig insyn i den västerländska maktoligarkins ambitioner för mänskligheten.

Dr Richard Lawrence Day (1905-1989) föddes i New York och växte upp i Summit, New Jersey. Efter gymnasiet studerade Day vid Harvard University och senare vidare vid Harvard Medical School. 1933 vidareutbildade han sig vid The Babies Hospital i New York City och tillbringade även mycket tid vid en mottagning i New Jersey med inriktning främst inom barn- och spädbarnssjukdomar. Days arbete vid mottagningen ledde senare till en heltidstjänt vid The Babies Hospital.

Day forskade vidare kring spädbarnssjukdomar och hans projekt omfattade bland annat vikt, sömnmönster, kroppstemperatur och förbränning. Han upptäckte bland annat att spädbarn som sov i ett svalt utrymme behöll normal kroppstemperatur genom hela sömnförloppet. Days upptäckter var okonventionella för sin tid, där myndigheterna avfärdade hans arbete i 15 års tid, innan man i mitten av 1950-talet kunde konstatera att Days forskning kring spädbarn var väsentlig för deras välmående. Hans arbete kring termoreglering och kroppstemperatur ledde till att han under andra världskriget arbetade med att hjälpa soldater att klara av så kalla förhållanden som möjligt.

Efter kriget återvände Day till The Babies Hospital och utvecklade nya rutiner för att ta hand om för tidigt födda spädbarn. Från 1953 och 12 år framåt satt läkaren sedan som ordförande för de pediatriska avdelningarna på Medical Center i Brooklyn, New York. Under dessa år fokuserade han främst på att förbättra utbildningarna för läkarstudenter och praktikanter i evidensbaserad medicin.

1965 tog dock Days arbete en helt annan riktning när han började som medicinsk chef för Planned Parenthood International, vars främsta område är rådgivning och verksamhet för preventivmedel och abort. Hans egen drivkraft bakom detta var en övertygelse om att överbefolkningen var det största problemet som världen stod inför. 1968 återvände Day till pediatriken vid nya Mount Sinai School of Medicine och blev en av de populäraste lärarna i skolan.

1988 publicerade läkaren Lawrence Dunegan sammanställda anteckningar från ett möte han deltagit i nästan 20 år tidigare, den 20 mars 1969. Mötet arrangerades av Richard Day för bland annat läkarstudenter och experter från hälso- och sjukvård som förväntades bli framstående ledare. Innan Day började tala bad han alla i rummet att stänga av eventuella inspelningsapparater och lägga bort anteckningsblock eftersom det han hade att säga var så kallat ”off the record”. Dunegan anade mot den bakgrunden samtidigt att det Day skulle framföra antagligen var alldeles för intressant för att inte skrivas ner, så han smög åt sig en penna och gjorde anteckningar, så långt han kunde, om talet på bordsservetter. Efter mötet samlade han ihop alla servetter och sammanställde ett mer välskrivet dokument kring Days utläggningar om vilka politiska målsättningar som fanns för mänskligheten hos det djupare maktetablissemanget.

Nedan följer ett axplock av de påståenden som Day enligt Dunagen framförde i sitt tal 1969:

Statlig övervakning med hjälp av teknik

Framtidens TV-apparater, menade Day, skulle fungera så att den som har tillgång till tekniken kan se tillbaka på tittaren, likt en övervakningskamera. En annan funktion som skulle användas var att övervaka vad människorna tittar på. När människorna blev varse om den dolda övervakningen skulle beroendet av tekniken redan vara så stort att det i praktiken inte skulle gå att göra sig av med den. Day menade vidare att dessa apparater skulle användas till inköp av olika produkter och att framtidens människor därför inte skulle behöva lämna sina hem särskilt ofta.

Sjukdomar, musik och film, sexualitet

Day påstod i sitt tal att nya sjukdomar skulle dyka upp som var särskilt svåra att diagnosticera och ta tid för att hitta behandlingar till. Han menade även att det i framtiden kommer att finnas botemedel tillgängliga för nästan alla cancerformer på institutioner som Rockefeller Institute, men att dessa inte skulle användas i läkande syfte för den bredare allmänheten som man istället skulle erbjuda blott smärtlindrande behandling.

Musiken kommer att bli “värre och värre”, menade Day, där han förutspådde att låttexter skulle bli allt mer sexuella. Även filmbranschen skulle sexualiseras, där man i biosalonger skulle visa nästintill pornografiskt innehåll. Vidare talade han även om att pornografi senare skulle införskaffas i hemmet i form av kassetter eller liknande nya tekniker, med konstant eskalation i grovheten för pornografin. Day menade att det inte enbart skulle komma att bli acceptabelt att visa mycket hud, utan även att klädernas passform kommer att vara gjorda på ett förförande och promiskuöst sätt. Homosexualitet skulle komma att uppmuntras och bli en del av kulturen, fortsatte Day, som menade att gränserna kring hur och vem människor har sex efterhand skulle komma att suddas ut. med

Preventivmedel, familj, utbildning

Som ett led i att kontrollera befolkningsmängden skulle acceptansen kring preventivmedel öka. Preventivmedel skulle kopplas så starkt till sexuellt umgänge att människor inte längre skulle vara intima med varandra utan dessa. Dessa produkter skulle bli lättillgängliga för gemene man och finnas i både mataffärer och apotek, menade Day. Aborter skulle komma att legaliseras över hela världen och bli socialt accepterat, med offentlig ekonomisk hjälp för dem som inte har råd att bekosta aborterna själva.

Storleken på familjer skulle kontrolleras och skilsmässor bli enklare att genomföra. Kvinnor skulle i allt högre grad arbeta utanför hemmet och männens arbeten kräva att man reser ofta och längre bort. Syftet med detta, enligt Day, är att försvåra för kärnfamiljen att hålla ihop som en enhet och till slut komma att splittras. 

Barn skulle som en följd tillbringa allt mer tid i skolan, men trots detta lära sig mindre än vad de tidigare gjort. Skolgången skulle dessutom komma att förlängas.

ID-kort, digitala pengar, kontroll av livsmedelsproduktion

Day talade även om att man i framtiden skulle kräva ID-kort och tillstånd för att resa. ID-handlingar skulle utvecklas till att gå mot någon form av implantat under huden för att eliminera förfalskningar. 

I framtiden kommer pengar inte längre att finnas i fysisk form, förutsade Day. Alla transaktioner skulle ske digitalt med ett system som är uppkopplat till en form av registrering där summan av det man köper dras från ett saldo. Ingen kommer att behöva bära med sig kontanta pengar. Day hävdade även att alla världens pengar och transaktioner ytterst skulle kontrolleras av en enda superbank. Utåt sett skulle det dock upplevas som många olika banker, påpekade Day.

Genom kontroll av livsmedelsproduktionen skulle det bli möjligt att antingen skapa överflöd eller brist på livsmedel som ett medel att ytterligare kontrollera befolkningsmängden, menade han.

Dödshjälp, religioner, terrorism

Människors känsla av att vara “förbrukade” med hög ålder skulle komma att öka När människor känner att de inte längre är en tillgång för systemet kommer de att gå till accepterade dödshjälpskliniker, förutspådde Day.

Religioner skulle även justeras och skrivas om för anpassa människornas attityd gentemot det nya systemet. Terrorism skulle komma att användas i de delar av världen där man såg ett behov av att påskynda “utvecklingen”.

Day menade vidare att förändringar skulle bli så vanliga och omfattande i framtidens samhälle att människor till slut kommer att förvänta sig att ingenting kommer att vara bestående – en nödvändig attityd som människor skulle behöva anamma för att gå igenom de förändringar som man ville genomföra från högre ort.

Lawrence Dunegan lät publicera sina anteckningar 1988, som även spelades in av Randy Engel, journalist och grundare till US Coalition for Life. Inspelningen är uppdelad i tre delar och i den sista delen intervjuas Dunegan av Engel där Dunegan berättar mer detaljerat om de källor Richard Day refererar till i talet från 1969. Sammanställningen av det hemliga talet och den senare intervjun med Dunegan av Engel, finns att lyssna på Internet Archive här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!