Ny dokumentärfilm om proteströrelsen mot coronarepressionen

Coronarepressionen

publicerad 6 december 2020
- av Isac Boman
coronarestriktioner
Den tyske läkaren Heiko Schöning under sitt framförande i Kungsträdgården.

Medieproduktionsbolaget Oracle Films har släppt en ny dokumentär om manifestationen mot coronarepressionen i Kungsträdgården. Filmen innehåller även intervjuer och filmmaterial från det nybildade World Freedom Alliance (WFA) som arrangerade manifestationen.

Bland dem som höll tal i Kungsträdgården fanns immunologen och molekylärbiologen Doles Cahill som förde fram att coronarestriktionerna är en attack mot mänskligheten och är helt onödvändiga för att skydda vår hälsa. Flera av talarna påtalade att det inte handlar om att skydda människan mot något virus, utan att ta ifrån folket deras rättigheter och gynna ekonomiska intressen som vill omforma det ekonomiska systemet och i förlängningen hela samhället.

Rörelsen har knutit till sig flera politiker från nystartade partier och småpartier som funnits några år – däribland till exempel Folkpartiet JFK21 från Danmark, med den förre detta investmentbankiren Mads Palsvig som ledare. Palsvig och hans parti har varit drivande i att stoppa drakoniska lagar i Danmark som den föreslagna epidemilagen – som i sina första förslag innehöll möjlighet för myndigheter att tvångsvaccinera danska medborgare. De har gemensamt att de skyddar folks rätt att göra egna val om hälsa, så som att själv välja om man vill vaccinera sig.

Den tyske läkaren Heiko Schöning, som tidigare hållit tal emot coronarepressionen i bland annat London och Berlin, deklarerade inför publiken i Stockholm att vi inte har någon medicinsk pandemi. Han ifrågasatte även att myndigheter vill vaccinera folk med nya vaccin när det vanligtvis tar mellan 6-10 år att tillverka ett vaccin, och påpekade att folket måste säga nej till meningslösa restriktioner som myndigheterna inför. Vidare ifrågasätter han testerna som används – som inte visar att folk är sjuka även fast de ger positivt resultat.

Den svenske läkaren Mikael Nordfors berättade under manifestationen att han riskerar att förlora sin läkarlegitimation efter att han i mars rekommenderade att ta C-vitamin, D-vitamin och zink för att minska risken att drabbas svårt av covid-19. Han menar att speciellt D-vitamin radikalt minskar riskerna mot svåra komplikationer till följd av covid-19 och är långt mer effektivt än vaccin.

Förutom manifestationen visar dokumentären även delar av interna möten och presentationer som ägde rum på World Freedom Alliances möte i Stockholm som ägde rum 30:e oktober till 1:a november. Bland annat är den kända visselblåsaren Judy Mikovits videokonferens med WFA med i dokumentären.

Se dokumentären här:

https://www.youtube.com/watch?v=Icz5ByckK1Q

Del 2:

https://www.youtube.com/watch?v=R7fy7oXxBvc

Några av nyckelmedlemmarna i World Freedom Alliance:

  • Ordförande – Dolores Cahill, Irland, professor i molekylär biologi och immunologi.
  • Vice ordförande – Heiko Schöning, Tyskland, läkare och grundare av ACU2020.org
  • Talesperson – Maneka Helleberg, Sverige, ordförande av People’s Court.
  • Juridisk rådgivare – Martin Byrne, Irland, advokat och jurist vid Högsta domstolen i Dublin.
  • Kassör – Mads Palsvig, Danmark, ordförande för partiet JFK21, före detta investmentbanker.
  • Generalsekreterare – Lisa Renberg, Sverige, marknadschef.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!