Britterna samlades till fest redan på stenåldern

publicerad 29 oktober 2023
- av Sofie Persson
På platsen har man bland annat funnit treuddar och pilrester.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fynd av en stor mängd rester från bland annat pilar och treuddar tyder på att man i Storbritannien samlades för större ritualer redan under stenåldern. På platsen har man även hittat en större mängd pigment som stärker bevisen för att man troligen ägnade sig åt kroppsmålning.

I nordvästra England har man undersökt en 6500 år gammal förhistorisk plats där man hittat en stor samling bitar av röd ockra. Vid sidan av detta har man också hittat slipstenar som troligtvis tillsammans med röd ockra användes för att göra pigment, rapporterar brittiska Independent.

Ordet Britain, det vill säga Storbritannien, tros sedan tidigare härstamma från det keltiska ordet pritani, vilket kan översättas till “de målade”, något som forskare sedan innan tror återspeglar att människorna ägnade sig åt kroppsmålning. Sammanlagt har man hittills hittat 610 fragment av röd ockra.

Platsen ligger på en ö vid floden Eden utanför Carlisle och man tror nu att den användes till religiösa ritualer och större sammankomster. Det finns också bevis som pekar på att platsen var en viktig fiskebas under laxens lekperiod eftersom man bland annat även påträffat pilar och treuddar, som man tror användes för fiske under denna period. Hittills har man funnit hundratals pilar och då har man bara grävt på en liten del av ön.

Komplext samhälle

Detta kan tyda på att antalet personer som samlades här var över ett hundratal och andra artefakter som hittats tyder på att det var människor från ett stort geografiskt område. Bland annat har man hittat vulkaniskt glas som finns hundratals kilometer bort från platsen.

Fyndplatsen i Carlisle är viktig eftersom den visar på den sociala komplexiteten i det mesolitiska jägar-samlar-samhället och den anmärkningsvärda omfattning i vilken vitt spridda samhällen samverkade över stora delar av Storbritannien, säger Fraser Brown som leder den arkeologiska utredningen via den brittiska konsultfirman Oxford Archaeology.

Det är första gången man hittat så pass omfattande bevis för hur sammanlänkade de brittiska folkgrupperna var under stenåldern innan jordbruket kom i fart. Fynden av röd ockra stärker också bevisen för att kroppsmålning kan ha varit en brittisk tradition som i slutänden gav landet dess namn, det vill säga “de målande människors land”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!