"Handledning till att bli en frihetlig människa"

Den fria viljan bestäms av valet att tänka – eller inte

Andrahandsmänniskan är den vars livsåskådning bygger på imitation av andras åsikter. Den frihetliga människan väljer istället att aktivt försöka nyttja sin förmåga att tänka, något som kan vara besvärligt men som också ger förutsättningar för verklig personlig utveckling. Det skriver Dan Ahlmark i den andra delen av fem i sin artikelserie om libertariansk livsåskådning.

publicerad 22 september 2021

I denna artikel beskrivs den första av fyra nivåer, som stegvis kan klargöra viktiga huvudprinciper i den frihetliga ideologin och samtidigt gången i hur man bygger upp en personlig åskådning som maximerar ens utbyte av livet. Varje människa har unika egenskaper och vilka egentligen aldrig kommer att återskapas. Hennes medvetande…


 


Liknande artiklar: