SVT:s program “Vaccinmotståndarna” anmäls för osaklighet och partiskhet

publicerad 22 juli 2020
- av Sofie Persson
SVT Sveriges Television

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I april månad sände SVT ett brittiskt dokumentärprogram i Dokument utifrån som handlade om motståndare till vaccinationer. Programmet anmäls nu för att vara osakligt och partiskt.

I korthet handlar ”Vaccinmotståndarna” om kontrasten mellan hur många längtar efter ett vaccin mot coronaviruset, samtidigt som många väljer bort vaccin helt och hållet. Programmet för fram att så kallade “vaccinmotståndare” tror att läkemedelsbolag och myndigheter döljer sanningen om riskerna med vaccin.

Nu har programmet anmälts till Granskningsnämnden för radio och tv.

Det är Michael Zazzio, legitimerad sjuksköterska och infektionsforskare, som har skickat in anmälan mot SVT.

Programmet är osakligt och partiskt. Utgångspunkten för programmet anges under de första 30 sekunderna i programmet där det uttrycks att vaccinmotståndare ”tror” att vacciner skulle vara farliga för barn. Ett korrekt utgångsläge skulle vara att utifrån det existerande vetenskapliga underlaget återge att ”vacciner är skadliga både för barn och vuxna”. Programmet är ovetenskapligt och innehåller desinformation i form av en mängd osanningar och felaktiga generaliseringar, vilka tas upp i denna tiosidiga anmälan. Programmet är för övrigt polariserande och stigmatiserar vaccinmotståndare. Programmet är icke vare sig utbildning eller information, utan det är vad som i socialpsykologins lära om påverkansprocesserna definieras såsom indoktrinering och/eller vilseledande propaganda.”, skriver Zazzio i sin anmälan.

Zazzio menar att SVT från de första 30 sekunderna i programmet visar var de står i vaccinfrågan och är därför inte opartiskt samt att man därtill ger ut felaktig information om vaccin. I dokumentären används ordet ”tror” mycket om just vaccinmotståndare, vilket skapar en felaktig bild enligt Zazzio.

I hela världen finns det de som tror att vaccin är farliga för barn, och de tror att myndigheter och läkemedelsbolag döljer sanningen.” sägs bland annat.

Att formulera det som om de tror innebär att programmakaren försöker att inbilla tittarna att vaccinmotståndare enbart skulle basera sina ställningstaganden på tro, när det i själva verket är så att deras övertygelse baseras på vetenskapliga fakta, vetenskapliga studier och faktiska observationer.”, skriver Michael Zazzio vidare i sin anmälan mot SVT.

Dokumentären menar att vaccin aldrig kommer att ge stora försäljningsframgångar och att det endast är fyra företag som tillverkar vaccin idag. Detta anser Michael Zazzio vara lögn då det enligt honom finns över 200 vaccintillverkande företag och att det absolut är vinstdrivande. På sista sidan av sin anmälan listar Zazzio alla vaccintillverkande företag i världen.

Anmälan finns att läsa i sin helhet här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!