Svenska åldringar nekades sjukvård – fick morfin och ångestdämpande

publicerad 24 november 2020
- av Per Nordin
Nedstängningarna
Alla boende med misstänkta coronasymptom nekades sjukvård.

Äldre på boenden i Sörmland fick palliativ vård trots att de inte ens var bekräftat smittade med covid-19. Istället för sjukhusvård proppades de boende fulla med morfin och ångestdämpande och förbereddes för att dö.

Som Nya Dagbladet rapporterat om har de svenska regionernas hantering av bekräftat och misstänkt coronasmittade åldringar varit mycket bristfällig och många har inte ens fått träffa en läkare eller ens en sjuksköterska för en individuell undersökning.

Nu visar det sig också att särskilt Region Sörmland har agerat mycket omdömeslöst och satt in palliativ vård – vård i livets slutskede för alla åldringar som uppvisat coronasymptom, och detta även om patienten inte konstaterats smittad med viruset, skriver skvallertidningen Aftonbladet.

Man införde särskilda direktiv där inga äldre på särskilt boende och som uppvisade coronasymptom längre skulle vårdas på sjukhus, istället ordinerades palliativa läkemedel som morfin och den ångestdämpande medicinen midazolam.

Av de journaler som IVO har granskat framgår i många fall mycket knapphändiga eller inga uppgifter om hur och på vilka grunder ställningstagande om vård i livets slutskede skett samt om vilken information som lämnats till och vilket samråd som skett med patienten och eventuella närstående” skriver Ivo.

Åtgärderna har heller inte dokumenterats ordentligt och är därför svåra att utreda i efterhand, enligt de ansvariga för besluten berodde detta på ”den pressade situationen som förekom under pandemin”.

Ivo skriver vidare att det förekommit att ”äldre som bor på särskilt boende, inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.”

Först skulle enbart patienter med misstänkt coronasmitta skickas till sjukhus om anhöriga efterfrågat detta och läkaren godkänt flytten, sedan ändrades direktiven och beslut om palliativ vård på boendet för samtliga patienter med misstänkta symptom blev verklighet – vilket innebar att åldringarna inte kunde få den sjukvård de var i behov av utan istället förbereddes för att dö.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.