Inrikes

Coronasmittade åldringar undersöktes inte av läkare

Många åldringar undersöktes aldrig av läkare eller sjuksköterskor.

Regionernas arbete med att ge vård till åldringar på äldreboenden under coronapandemin har haft mycket stora brister. En femtedel av alla boende som bedömts vara smittade med covid-19 har inte ens fått träffa någon någon läkare och många av dem har inte ens undersökts av en sjuksköterska.

– I granskningen har Ivo identifierat allvarliga brister hos regionerna när det gäller vården av personer som bor på särskilda boenden för äldre, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), under en digital presskonferens.
Man påpekar att det handlar om de allra äldsta, sjukaste och mest sköra personerna och att regionerna inte har tagit sitt ansvar för att behovsanpassa vården och behandlingen under pandemin.

– Lägstanivån är för låg, konstaterar Wallström.

Noterbart är att enligt Ivos granskning har en femtedel av de boende som registrerats som smittade av covid-19 överhuvudtaget inte har fått träffa någon läkare, utav dessa har 40 procent inte ens fått en individuell bedömning av en sjuksköterska.

– Det här handlar om människor – någons mamma, någons pappa, någons nära och kära, säger Wallström som menar att det hela ”inte är acceptabelt”.

Alla patienter har enligt lag rätt till en individuell medicinsk bedömning, ändå har denna i många fall uteblivit och regelverket har enligt Ivo i många fall brutits.

Man konstaterar att åldringarna inte bara nekats rätt vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Anhöriga har heller inte meddelats om vården eller patientens tillstånd eller gjorts delaktiga i denna.

Senast den 15 januari ska regionerna redovisa vad de har gjort eller avser att göra för förbättringar för att säkerställa att liknande inte upprepas.

 

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!