Stödet för regeringen störtdyker

publicerad 7 mars 2023
- av Isac Boman
Ledarna för de borgerliga regeringspartierna och Jimmie Åkesson, ledare för stödpartiet Sverigedemokraterna.

Enbart 34 procent av svenskarna uppger att de har ett stort förtroende för den sittande borgerliga regeringen. Det är en minskning med 16 procentenheter sedan regeringsskiftet och det största ras som uppmätts i förtroendebarometerns historia.

SVT skriver att det förvisso är brukligt att medborgarnas förtroende minskar kort efter ett regeringsskifte men att årets siffror ändå är anmärkningsvärda och tappet från 50 till 34 procent är det största som uppmätts sedan Medieakademin påbörjade sina mätningar 1997.

– Det är väldigt spännande med regeringsskiften. De stökar till det lite grann i människors förtroende för olika saker… Det här är ju en kraftig nedgång och vi ser det också i opinionsmätningar att regeringen har det tufft, hävdar Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot i Medieakademin.

Han tror också att regeringspartiernas väljare är ”otåliga” och ”väntar” på att regeringen ska leverera den politik de utlovat innan valet.

– Det är rätt mycket utmaningar nu för regeringen. Vi har säkerhetspolitiken, vi har klimatet, vi har brottsbekämpning och dessutom på allt detta så har vi ju då både energiförsörjning och en djup lågkonjunktur, så den sittande regeringen Kristersson kommer ju ha väldigt många möjligheter att visa sin duglighet, kommenterar Ekengren Oscarsson.

Samtidigt ökar förtroendet för Socialdemokraterna, hela 43 procent av de tillfrågade uppges ha ett mycket eller ganska stort förtroende för S.

Noterbart är också att nästan hälften (48 procent) av svenskarna anser att Sverige är ”på fel väg” – att jämföra med 32 procent förra året och andelen som anser att Sverige är ” på rätt väg” har sjunkit från 43 till blott 24 procent.

Det kan också nämnas att svenskarnas förtroende för bland annat polisen, sjukvården, riksbanken och staten har sjunkit sedan förra året medan förtroendet för Försäkringskassan, Liberalerna och Miljöpartiet har ökat något.

Nya Dagbladet har också uppmärksammat att svenskarnas förtroende för public service minskat under det senaste året och att tilltron till övrig massmedia också är på fortsatt låga nivåer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!