Solcellsanläggningar stoppas – kan störa Försvarsmaktens kommunikation

publicerad 3 december 2022
- av Isac Boman

Högsta förvaltningsdomstolen har rättsligt prövat ett regeringsbeslut om att stoppa solcellsanläggningar som kan störa Försvarsmaktens verksamhet. Domstolen fastslår att regeringens beslut om att stoppa bygget av solcellsanläggningarna ska kvarstå.

Tre fastighetsägare i Vellinge kommun ansökte om bygglov för att montera solceller på taket. Kommunens miljö- och byggnadsnämnd beviljade ansökningarna. Besluten överklagades av Försvarsmakten till Länsstyrelsen i Skåne som avslog överklagandena.

Försvarsmakten överklagade då Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som överlämnade målen till regeringen. Regeringen beslutade att stoppa solcellsanläggningarna genom att upphäva miljö- och
byggnadsnämndens beslut. Därefter ansökte fastighetsägarna om rättsprövning av regeringsbeslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastslagit att regeringsbeslutet ska kvarstå.

Regeringens beslut kan inte anses strida mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller någon annan rättsregel på det sätt som sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast”, skriver man.

I domarna framgår att Försvarsmakten anfört risker med elektromagnetiska störningar. Vidare framgår att fastighetsägarna erbjudit sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att eliminera skadlig elektromagnetisk strålning. Försvarsmakten har framhållit att åtgärder mot strålning åldras och försämras med tiden.

Det framgår inte specifikt vad som kan påverkas hos Försvarsmakten som dock tidigare varnat för att solceller kan störa ut flygradio, radiokommunikationssystemet Rakel och signalspaning.

Domarna innebär i praktiken att Försvarsmakten genom regeringsbeslut nu kan stoppa bygglov för solcellsanläggningar. Huruvida Försvarsmakten avser att på samma sätt stoppa andra elektromagnetiskt störande källor som vindkraftverk återstår att se.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!