Pandemiöverdrifterna

Skåne tror inte på “tredje våg”

Vy över Öresundsbron från Malmö.

Anders Tegnell tror att en  så kallad"tredje våg" av coronavirus kommer att spridas i Sverige, men i Skåne är man inte lika säker och säger att det inte finns något som tyder på detta just nu.

Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen har gått ut med diverse scenarier för covid-19 under våren 2021. Bland annat menar man att den så kallade brittiska versionen av coronaviruset kan få fäste samt att vi kommer ha mer sociala kontakter.
Folkhälsomyndigheten visar en möjlig utveckling av smittspridningen för att hälso- och sjukvården och övriga samhället ska kunna vidta nödvändiga åtgärder. Det är ännu osäkert hur den brittiska virusvarianten kommer att påverka spridningen, men scenarierna visar oavsett det på vikten av att hålla avstånd, jobba hemma om det är möjligt och följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, sade statsepidemiolog Anders Tegnell.

De pågående vaccineringarna mot covid-19 har inte tagits med i scenarierna eftersom de inte förväntas ha någon större påverkan på smittspridningen under perioden som scenarierna sträcker sig över”, skriver Folkhälsomyndigheten.

I Skåne däremot visar ingenting på en tredje våg, utan snarare tvärtom att smittspridningen går ner.

– Det finns ingenting som pekar mot en tredje våg nu, sade Mats E Persson, chef för Region Skånes krisledningsstab till Bonniertidningen Expressen.

Smittan minskar i alla åldersgrupper och den senaste veckan konstaterades runt 3 300 nya fall i Skåne, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka.

Vi ser en positiv utveckling i Skåne nu. Det har gått ner både på vårdavdelning och intensiven. Det känns hoppfullt och vi hoppas verkligen att det fortsätter i den här riktningen, sade Mats E Persson, chef för Region Skånes krisledningsstab.


Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

 


Fakta: Så testas smittspridningen

Foto: Madprime/CC0 1.0

RT-PCR-tester dominerar som metod för att utröna huruvida någon är smittad av SARS CoV-2, är baserade på en teknik där man extraherar och kopierar genetiskt material - DNA eller RNA - ur ett biologiskt material, för att sedan göra analyser av detta.

Teknikens numera framlidne skapare Kary Mullis fick 1993 Nobelpriset för upptäckten, men var själv mycket noga med att påpeka att metoden är högst olämplig för diagnosticering av sjukdomstillstånd.

Med PCR, om du gör det bra, kan du hitta nästan vad som helst i vem som helst. Det får dig att tro på den buddhistiska uppfattningen att allt innehåller allting annat. Om du kan förstora en enda molekyl till något mätbart, vilket PCR kan göra, så är det väldigt få molekyler du inte har åtminstone en enda av i kroppen, sade Mullis i en kommentar under sin levnadstid för att påpeka att metoden inte vore lämpligt för att diagnosticera exempelvis AIDS.

Kritiker menar att tillämpningen av PCR-testerna, tillsammans med det faktum att covid-19 konsekvent sammanblandas med vanliga influensasymptom, ligger till grund för en extremt överdriven och förvriden mediabild av den så kallade coronapandemin.

Det är bara en process som används för att göra någonting väldigt mycket av någonting. Det säger inget om huruvida du är sjuk eller om det du bär på verkligen är skadligt eller inte, förklarade Mullis själv om PCR-tekniken i samma uttalande.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!