Pensionärer oroar sig för nedskärningar inom äldreomsorgen

publicerad 15 juni 2023
- av Sofie Persson
Nästan 90 procent av pensionärerna oroar sig för framtiden.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nio av tio pensionärer oroar sig för nedskärningar inom äldreomsorgen, visar en ny enkätundersökning. Samtidigt uppger nära hälften att förtroendet för äldreomsorgen är litet.

87 procent av SKPF Pensionärernas medlemmar uppger att de känner en ganska eller mycket stor oro inför nedskärningar i äldreomsorgen. Samtidigt uppger också 47 procent att deras förtroende för äldreomsorgen är litet.

Det måste finnas en äldreomsorg att lita på för alla de som behöver stöd och vård för att ha en trygg vardag. Men nu utmanas allt fler kommuner av den ekonomiska krisen. Det gör att många äldre oroar sig för att deras närstående eller de själva inte ska få den omsorg de behöver, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg i ett pressmeddelande.

De brister som finns i äldreomsorgen har uppmärksammats under en längre tid där bland annat fler än hälften av personalen vill byta yrke på grund av dåliga arbetsförhållanden, något Nya Dagbladet rapporterade om. Samtidigt saknas också en stor del personal inom området.

SKPF Pensionärerna vill att regeringen och kommunerna gemensamt tar ansvar för situationen och stoppar de nedskärningar som sker, samt att man satsar mer på personalens arbetsmiljö där arbetsgivare måste kunna erbjuda heltid, högre löner och hållbara scheman utan delade turer.

Vi förväntar oss att regeringen agerar, säger di Paolo-Sandberg.

Enkäten besvarades av 1650 medlemmar i SKPF Pensionärerna under maj 2023. Av de svarande var 76 procent kvinnor

Fakta: SKPF Pensionärerna

Förbundet arbetar för bättre villkor för Sveriges pensionärer och erbjuder också bland annat försäkringar samt sociala aktiviteter.

Förbundet har sammanlagt omkring 160 000 medlemmar i hela landet. Det är öppet för alla med pensionsinkomst.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!