Äldreomsorgen i kris – de flesta vill byta jobb

publicerad 7 april 2023
- av Isac Boman
Personal och vårdtagare på ett äldreboende i Sollefteå.

Samtidigt som Sveriges kommuner behöver nyanställa 100 000 människor till hemtjänst och äldreboenden uppger en majoritet av redan anställda inom äldreomsorgen att de inte vill stanna kvar inom yrket.

– Det här är systemhotande. Det är otroligt oroväckande och något vi inte sett tidigare, säger Malin Ragnegård, ordförande för fackförbundet Kommunal, till TV4.

Enbart 46 procent av deltagarna i en undersökning som Kommunal genomfört bland sina medlemmar svarar att de vill fortsätta arbeta inom äldrevården – en siffra som var 76 procent så sent som 2012.

– Detta är en viktig signal till oss arbetsgivare att vi behöver följa upp personalomsättningen. Vi behöver motivera personalen att stanna kvar och vidareutveckla sig, kommenterar Caroline Olsson, chef på Sveriges Regioners och Kommuners avdelning för arbetsgivarepolitik.

Det kan också noteras att samtidigt som många anställda inom äldreomsorgen vill lämna sina jobb ökar antalet äldre svenskar – och kommer att fortsätta öka med 50 procent under det kommande decenniet. Enligt SKR behöver 100 000 nya personer anställas under denna period för att möta de ökade behoven, något som bedöms bli mycket svårt.

– Arbetsgivarna behöver göra det här jobbet mer attraktivt. Man behöver förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna. Det är ju så man gör när man driver en verksamhet där man har svårt att få tag på personal, men inte i välfärden – där gör man tvärtom och drar ner och försämrar, säger Malin Ragnegård.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!