Panikstorm på skola efter att elever tagit fram faktablad om invandringen

publicerad 25 april 2018
- av Alexander Almqvist
Trots att faktabladet hade flertalet källhänvisningar fördömdes innehållet av Dragonskolans rektor.

Några gymnasieelever på Dragonskolan i Umeå tog fram ett faktablad om invandring, vilket orsakade en panikstorm på skolan där även polisen kopplades in.

Gymnasieeleverna tog fram ett flygblad med vad de beskriver som ”allmän fakta om invandringen”. I detta faktablad fanns det en rad påståenden om invandringen, bland annat att invandringen under 2016 kostade mer än hela det svenska rättsväsendet samt att äldre svenskar tvingas sälja tidningar för att få ekonomin att gå ihop samtidigt som nyanlända får gå före i bostadskön och får gratis bostäder.

Men trots att påståendena i flygbladet, som eleverna spred på skolan, innehöll flertalet källhänvisningar valde Anna Sundelin, som är rektor på Dragonskolan, att uttrycka sin avsky över innehållet i flygbladet i en intervju med lokaltidningen VK, som hängde på drevet mot eleverna och benämnde deras faktablad som ”rasistisk propaganda”. VK valde även att sudda ut flygbladets källhänvisningar i deras artikel, enligt eleverna bakom flygbladet.

Nya Dagbladet har varit i kontakt med eleverna som tog fram flygbladet om invandringen.

Det är sällan som skolor viker sig på det här sättet gällande sånt här. I pressmeddelandet försöker dom dölja att de faktiskt har fått väldigt mycket kritik för deras agerande. Vi är extremt tacksamma till de personer och alla alternativa medier som har tagit våran sida i detta genom att skriva artiklar och faktiskt kontaktat skolan för att tala om hur felaktigt de agerade. Vi vill ha det klargjort att de flygblad vi spridde inte var några hemska propagandablad som skolan och lögnmedia försöker få det att låta som. De suddade ju till och med ut faktan i deras artikel vilket bevisar att de är fullt medvetna om att den är sann och korrekt”, skriver eleverna bakom flygbladet i ett mejl till Nya Dagbladet.

Vi gjorde inte detta som någon sorts organisation. Vi är elever på Dragonskolan som har ledsnat på allt hyckleri och alla de lögner som Sveriges ungdom idag matas med. Vi ville upplysa skolans elever om vad som faktiskt sker. Allt det stöd som vi fick bevisar att vindarna vänder.”

Rektor Anna Sundelin på Dragonskolan har inte kunnat nås för en kommentar. Istället hänvisar skolledningen till ett pressmeddelande på skolans hemsida. Där förtydligar man att inga elever har blivit anmälda till vare sig polisen eller Säkerhetspolisen. Däremot har skolan, på polisens uppmaning, informerat polisen om flygbladen. Dragonskolan menar också att flygbladet stred mot Skolverkets regelverk kring spridning av politisk information i skolan.

 

Flygbladet som helhet går att läsa här.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.