LO: Vinster i välfärden bryter mot “alla människors lika värde”

publicerad 29 januari 2022
- av Jan Sundstedt

Sverigedemokrater kan inte ha förtroendeuppdrag i fackförbunden bland annat eftersom de bryter mot allas lika värde genom att förespråka vinster i välfärden. Det menar LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Nyligen meddelande fackförbundet IF Metall att man struntar i vad förbundets medlemmar anser och att man på eget bevåg avsätter den medlemsvalde sverigedemokratiske fackordföranden Ulf Karlström med motiveringen att SD inte delar IF Metalls värdegrund eller står upp för ”allas lika värde”

När Susanna Gideonsson, ordförande för den fackliga paraplyorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO) blir intervjuad i SVT angående varför sverigedemokrater inte får ha förtroendeuppdrag i facket och på vilket sätt partiet inte står upp för ”alla människors like värde” så pekar fackordföranden främst på att SD inte vill förbjuda vinster i välfärden.

– Vi kan bara se till exempel vinster i välfärden där vi har tydliga fackliga beslut på alla förbundskongresser att våra skattemedel ska gå till en verksamhet de är avsedda till, säger hon.

När programledaren frågar om det är korrekt uppfattat att SD inte står upp för ”alla människors lika värde” bland annat för att de förespråkar vinster i välfärden så bekräftar Gideonsson att detta stämmer.

– Det är ett exempel, upprepar hon.

De stora S-anknutna fackförbunden har länge fått kritik för att utesluta sverigedemokrater på mycket godtyckliga och märkliga grunder och många menar att Gideonssons senaste luddiga uttalanden är ytterligare ett bevis på att så är fallet – eftersom en majoritet av riksdagspartierna har samma hållning i frågan som SD utan att det har blivit någon kontrovers.

Att LO gör vad de kan för att hålla sverigedemokrater borta från inflytande i fackförbunden är dock klarlagt. 2008 slog man bland annat fast att ”LO har en ideologisk gemenskap med socialdemokraterna som utgår från arbetarklassens behov och strävanden” och att man ska arbeta tätt med S i olika frågor.

– IF Metalls policy är att man inte kan vara förtroendevald i IF Metall och samtidigt ha förtroendeuppdrag i SD, bekräftar fackförbundets presstjänst.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!