Statliga mediestödet

Handläggaren medger – inget förbud mot ideellt arbete

publicerad 8 december 2020

Nya Dagbladet rapporterade i torsdags att tidningen nekas statligt mediestöd. Nu medger Kajsa Rohdin, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, att inga krav på omsättning eller begränsning av ideella insatser finns varför myndighetens beslut kan bryta mot hela mediestödsförordningen.

I den nya mediestödsförordningen som publicerades tillsammans med att det nya mediestödet på 500 miljoner kronor fastslogs finns tydliga föreskrifter om de kravs som ställs för att ta del av stödet.

I myndighetens beslut till avslag av mediestöd till Nya Dagbladet har man angett att ”Nya Dagbladet anger att redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser. Nya Dagbladet kan därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet enligt 9 a § mediestödsförordningen (2020:742).”
I mediestödsförordningen nionde paragraf finns dock ingen skrivelse som begränsar det allmänna nyhetsmediets ideella insatser eller något krav på en mininivå i årsomsättning.

Kajsa Rohdin, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, medger på en direkt fråga att något sådant stöd inte…


 


Liknande artiklar: