Handläggaren medger – inget förbud mot ideellt arbete

Statliga mediestödet

publicerad 8 december 2020
- av Markus Andersson

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nya Dagbladet rapporterade i torsdags att tidningen nekas statligt mediestöd. Nu medger Kajsa Rohdin, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, att inga krav på omsättning eller begränsning av ideella insatser finns varför myndighetens beslut kan bryta mot hela mediestödsförordningen.

I den nya mediestödsförordningen som publicerades tillsammans med att det nya mediestödet på 500 miljoner kronor fastslogs finns tydliga föreskrifter om de kravs som ställs för att ta del av stödet.

I myndighetens beslut till avslag av mediestöd till Nya Dagbladet har man angett att “Nya Dagbladet anger att redaktionellt innehåll i stor utsträckning tas fram av ideella resurser. Nya Dagbladet kan därför inte anses ha behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet enligt 9 a § mediestödsförordningen (2020:742).”

I mediestödsförordningen nionde paragraf finns dock ingen skrivelse som begränsar det allmänna nyhetsmediets ideella insatser eller något krav på en mininivå i årsomsättning.

Kajsa Rohdin, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, medger på en direkt fråga att något sådant stöd inte finns.

Finns det någon gräns för hur mycket ideella resurser man får lov att ha i en verksamhet?

– Nej det finns det inte.

Så man får lov att ha ideella resurser?

– Ja det går man lov att ha.

– Det här är inget investeringsstöd. Det är ett stöd som utgår ifrån förra årets kostnadsbild.

Ja och då kan man ju ha väldigt låga kostnader. Eller?

– Ja det är klart att man kan ha.

Om nyhetsmediet ges ut av en ideell förening, kan man då få ta del av stödet?

– Ja det finns inget krav på att det skall vara någon särskild form (Nya Dagbladet ägs av ett aktiebolag, reds. anmärkning).

Rohdin vill dock inte kommentera det aktuella fallet eftersom myndighetens beslut offentliggörs först under onsdagen.

I praktiken kan det dock innebära att både handläggaren Dinara Berg som berett ärendet gjort det på ett felaktigt sätt och att ledamöterna som yrkat avslag gjort det på felaktiga grunder och därmed nekat tidningen det lagstadgade mediestödet med grund i mediestödsförordningen (2018:2053).

Som Nya Dagbladet tidigare redogjort uppfyller tidningen samtliga krav för att ta del av stödet. Tidningen planerar nu att vidta juridiska åtgärder mot myndigheten och kommer att kräva en omprövning av det felaktiga beslutet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!