langning

Framgångsrik myndighetssamverkan har fått bort spritbussarna

InrikesUnder måndagen lämnade Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket slutrapporten för regeringsuppdraget illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen. Den framgångsrika samverkan har fått bort "spritbussarna".