Inrikes

Försvarsmakten lobbar för att Sverige inte ska skriva under kärnvapenförbud

ÖB Micael Bydén.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén uppmanar regeringen att inte skriva under FN-konventionen om förbud av kärnvapen.

Debatten om huruvida Sverige ska ratificera FN-konventionen om ett förbud av kärnvapen pågår för fullt. Nu sällar sig Försvarsmakten och Sveriges överbefälhavare Micael Bydén till sidan som inte vill se ett kärnvapenförbud, då detta påstås förvärra Sveriges samarbete med partnerländer, även fast Bydén konstaterar att “världen vore bättre utan kärnvapen”.
– Min roll och Försvarsmaktens uppdrag är att enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och främja vår säkerhet. En svensk underskrift riskerar få stora konsekvenser för försvaret av Sverige och hur Försvarsmakten löser sitt uppdrag. Samarbetet med våra partnerländer är en del av den svenska försvarsförmågan, säger Micael Bydén.

För lite drygt två år sedan röstade 122 länder, däribland Sverige, för FN:s konvention om ett förbud av kärnvapen. För att konventionen ska träda i kraft krävs att minst 50 länder ratificerar konventionen.

Regeringens kärnvapenkritiska hållning har kritiserats av ledarsidorna till bland annat Dagens Nyheter och Expressen. Kärnvapenmakten USA har också varit kritiska till regeringens hållning och hotat att inte förnya sina samarbetsavtal med Sverige om man skulle skriva under kärnvapenförbudet.

 

 


Alexander Almqvist-Paajanen
alexander.almqvist@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!