122 länder röstar för historiskt kärnvapenförbud

publicerad 8 juli 2017
Kärnvapentest i Nevada 1953

Över 120 länder har röstat för en historisk FN-konvention som i praktiken förbjuder kärnvapen. Men det är föga troligt att konventionen kommer få någon reell påverkan på stormakternas kärnvapenarsenaler.

Sammanlagt 122 länder röstade för konventionen på fredagen, medan bara ett enda land, Nederländerna, röstade emot. Konventionen om förbud mot kärnvapen är ett “multilateralt rättsligt bindande fördrag för kärnvapennedrustning” som tagit 20 år att förhandla fram.

– Konventionen är ett viktigt steg och bidrag till de gemensamma strävandena för en värld utan kärnvapen. FN:s generalsekreterare hoppas att det nya fördraget främjar en inkluderande dialog och förnyat internationellt samarbete för att uppnå det långvariga målet om kärnvapennedrustning, säger en talesperson för FN:s generalsekreterare António Guterres.

Kärnvapenmakter som USA, Storbritannien och Frankrike var dock missnöjda över resolutionen och de tre ländernas FN-ambassadörer gick efter omröstningen ut med ett gemensamt uttalande.

“Detta initiativ ignorerar realiteterna i det internationella säkerhetsläget. Att duka under för förbudet är oförenligt med kärnvapenavskräckning, vilket har varit nödvändigt för att behålla freden i Europa och Nordasien i över 70 år”, hette det i uttalandet.

Inga andra kärnvapenmakter har heller stöttat konventionen om kärnvapenförbud.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!