Fler äldre använder antidepressiv medicin

publicerad 14 februari 2024
- av Sofie Persson
Det är osäkert hur bra effekt antidepressiva faktiskt har på äldre.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antalet äldre som använder antidepressiv medicin har ökat med 23 procent sedan 2006. Den största dokumenterade ökningen har skett hos kvinnor, någonting man tror beror på en underdiagnostisering av depression hos äldre män.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre under perioden 2006 och 2022. I kartläggningen kan man konstatera att användningen av sådan medicin är nära 70 procent högre hos äldre kvinnor jämfört med äldre män. Kvinnor diagnostiseras också oftare med både ångest och depression. Samtidigt är självmord tre gånger vanligare hos män än kvinnor i åldersgruppen.

Mycket tyder på att det finns en underdiagnostisering av depression hos män, säger Johan Fastbom, projektledare för kartläggningen och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen samt professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska institutet, till Bonniertidningen DN.

Fastblom tror att metoderna för att upptäcka depression möjligen är mer anpassade efter kvinnor än män, samtidigt är män oftare mindre benägna att söka vård för sådana problem.

Femdubbling av antidepressiva

Enligt kartläggningen ökade användningen av antidepressiv medicin framförallt för att man behandlar allt fler symptom. Exempelvis femdubblades förskrivningen av antidepressiva mot sömnproblem under perioden. Vidare skrivs sådan medicin oftare ut vid demens. Samtidigt behandlas allt färre äldre med psykoterapi mot ångest och depression jämfört med yngre. Fastblom menar att det kan bero på att de erbjuds sådan i mindre grad, men också kanske oftare tackar nej.

Huruvida antidepressiv medicin har bra effekt för äldre vet man inte säkert. Enligt Fastblom finns det exempelvis en nyligen publicerad systematisk översikt som menar att det idag saknas vetenskapligt underlag för det.

Vi vet egentligen inte säkert hur bra effekt de har vid depression hos äldre, säger han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!