Fetma vanligt hos coronapatienter

publicerad 3 april 2021
Fetma är vanligt bland coronapatienter.

De svenskar som intensivvårdas med covid-19 är mycket tyngre än genomsnittet, visar en genomgång. Den genomsnittlige coronapatienten väger 11 kilo mer än andra intensivvårdspatienter och läkare konstaterar att fetma ökar riskerna att bli allvarligt sjuk.

– Övervikt är ju kopplat till en rad andra sjukdomar, som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, men det verkar också som om övervikten i sig är en riskfaktor, säger Johnny Hillgren, intensivvårdsläkare och ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, till TT.

Att en stor del av patienterna som har covid-19 och intensivvårdas lider av fetma är alltså tydligt, men exakt hur stort problemet är vet man ännu inte eftersom alla intensivvårdsavdelningar ännu inte inrapporterar patienternas längd och vikt till det nationella registret.
– Men från alldeles nyligen rekommenderar vi alla att göra det, så att vi kan följa det här. Det ser lite olika ut hur många avdelningar som faktiskt gör det, vilket jag kan ha förståelse för. Det är en hel del annan data som också ska rapporteras in och om valet står mellan mer tid för patienten och mer administration, så är ju valet enkelt, säger Johnny Hillgren.

Den data man hittills fått in visar på att personer som intensivvårdas med covid-19 väger 87,9 kilo i snitt jämfört med 77,1 kilo för de som intensivvårdades innan coronapandemin.

Även brittisk forskning har visat att fetma ökar riskerna för att hamna på sjukhus och att även vanlig övervikt (BMI på 25 eller mer) ger ökad risk.

En orsak till att feta lättare hamnar på intensivvården med covid-19 tros vara att de har sämre lungkapacitet än övriga redan innan de smittats av viruset, en annan är att feta människor lättare får allvarliga inflammationer.

Forskare menar också att människor med fetma har lättare att bilda proppar och generellt har ett sämre immunförsvar än normalviktiga.

– Därutöver blir också själva vården mer komplicerad, eftersom överviktiga är svårare att ventilera i samband med respiratorvård, säger Johnny Hillgren.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!