Var fjärde barn lider av övervikt

publicerad 27 juni 2023
- av Sofie Persson
36 procent av nioåringarna lider av övervikt.

Var fjärde svenskt skolbarn lider av fetma eller övervikt, visar en ny undersökning. Främst har fetma ökat bland barn de senaste åren.

I undersökningen, Skolbarns hälsovanor från Folkhälsomyndigheten, tillfrågades samtliga kommuner i Sverige, av vilka 165 kommuner från 21 län valde att delta. Data har sedan samlats in från längd- och viktmätningar på barn som skolsköterskor gjorde under läsåret 2021/2022.

Där kan man konstatera att ungefär var fjärde barn i åldern 6-9 år har fetma eller övervikt. Det är en ökning med två procentenheter från läsåret 2018/2019. Främst är det fetma som ökat och man kunde se att risken för fetma hos barn var närmare 26 procent högre under 2021/2022 jämfört med då.

En stigande ålder medför också en stigande vikt då cirka 36 procent av nioåringarna led av övervikt i jämförelse med sexåringarna som låg på 18 procent.

Utvecklingen beror på förändringar i vår sociala och fysiska miljö som påverkar människors val. Det finns fortfarande mycket okunskap och missuppfattningar om vad som kan bidra till övervikt och fetma, säger Kenisha Russell Jonsson, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

I åldrarna 11–15 år är var femte elever drabbad av övervikt eller fetma. Det har ökat markant under de senaste 30 åren där bland annat fetma blivit fyra gånger så vanligt sedan dess.

Beräkningar från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) visar att den livslånga kostnaden för samhället för övervikt och fetma, jämfört med barn med normalvikt, är 4 till 7 miljarder kronor beroende på ålder. Russell Jonsson menar dock att det går att förebygga.

Ett hälsofrämjande arbete gynnar både individen och samhället. Förhoppningen är att dessa data kan bidra till att det förs dialoger kommuner emellan kring nödvändiga åtgärder för att bromsa utvecklingen, säger hon.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!