Ekologiskt jordbruk gynnar mångfalden långsiktigt

publicerad 20 oktober 2012

Biologen Dennis Jonason har i sitt doktorsarbete vid SLU jämfört art- och individrikedom på ekologiska gårdar med data från konventionellt drivna gårdar. Han fann bland annat att antalet dagfjärilsindivider ökade gradvis efter gårdens omställning, medan artrikedomen av dagfjärilar och växter ökade med 20 procent redan under det första året för att sedan hålla sig konstant.

Ett allt intensivare jordbruk är en av de största bidragande orsakerna till hotet mot många djur och växter. Ekologisk odling anses kunna motverka detta, bl.a. genom att man där inte använder konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. Man vet dock väldigt lite om hur lång tid det tar att få en förbättrad biologisk mångfald efter en omställning från konventionell till ekologisk odling.

Larv av påfågelöga. Foto: Mnolf/CC-SA 2.0

I sitt doktorsarbete har Jonason undersökt hur snabbt effekten av ekologisk odling visar sig på dagfjärilar, nattfjärilar, växter samt jordlöpare och deras ogräsfröpredation. Han har fått en tidsgradient genom att samla in data från gårdar som varit omställda under 1-25 år.

– Antalet dagfjärilsindivider ökade gradvis efter omställning, för att efter 25 år vara dubbelt så stort jämfört med år 1, medan artrikedomen bland dagfjärilar och växter ökade i direkt anslutning till omställningen med 20 procent, för att sedan ligga på en jämn nivå, säger Dennis Jonason.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.