Inrikes

Efter kritikstormen – Youtube återtar censurbeslut mot SwebbTV

Efter den omfattande kritiken mot Youtubes plötsliga radering av SwebbTV har Youtube nu återtagit beslutet om nedsläckning av den medborgarjournalistiska mediakanalen.
Den opinionsstorm på sociala medier som nedstängningen orsakade var nog inte väntad, säger Nya Dagbladets krönikör och SwebbTV-profilen Lars Bern.

Någon ytterligare information eller ursäkt ges inte av Youtube, men SwebbTV:s programledare Mikael Willgert tror att beslutet återtagits efter den breda uppmärksamhet som tilltaget fick av oberoende svenska medier.
Vi tror att det är en följd av ert och alla alternativa kanalers engagemang för att inte tillåta denna form av övergrepp, säger Willgert i ett meddelande till kanalens tittare.

Förtroendet för Youtube som seriös aktör är samtidigt kört i botten, och Willgert understryker att arbetet för att finna bättre alternativ kommer att fortsätta.

Avbrottet har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att utforska alternativa lösningar, där vi inte är i händerna på olika intressen.

Lars Bern understryker kanalens viktiga roll för det fria samtalet i Sverige.

Med etablerade medier likt SVT, SR, SvD, DN, Sydsvenskan med flera som helt gett upp sin roll som maktens granskare är SwebbTV nödvändigt för att hålla den öppna debatten igång och säkra människors frihet att yttra sig, även om det skapar obehag inom den politiska adel som dominerar vårt politiska liv.

Vi får inte förtröttas i att dagligen försvara vår yttrande- och åsiktsfrihet i det dysfunktionella samhälle vi lever i idag, tillägger Bern.


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

  


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!