Efter forskningsfusket – nu kräver svenska läkare vaccinstopp

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 9 november 2021
- av Markus Andersson
Carina Ljungfelt, Sebastian Rushworth och Nina Yderberg i bild - 3 av de 16 läkarna bakom det nya uppropet.

Efter nya avslöjanden om systematiskt och utbrett forskningsfusk hos en av läkemedelsjätten Pfizers underleverantörer kräver nu 16 svenska läkare och forskare att den pågående vaccinationskampanjen pausas i Sverige.

Förra veckan kunde ansedda British Medical Journal (BMJ) avslöja att en av Pfizers underleverantörer med mycket stor sannolikhet bedrivit ett omfattande och systematiskt forskningsfusk under fas-III-studierna av Pfizers coronavaccin förra hösten.

Avslöjandena bygger framför allt på vittnesmål från visselblåsaren Brook Jackson som själv var regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group – som då arbetade med just Pfizers vaccinstudier.

Hon berättar bland annat att företaget systematiskt förfalskade data, anställde vaccinatörer utan adekvat utbildning, ”avblindade” deltagare i studier och var exceptionellt långsamma med att följa upp och analysera de biverkningar som inrapporterades. Enligt en anställd ska Ventavia bland annat på grund av personalbrist låtit bli att testa deltagare som rapporterade in covid-liknande symptom.

De omfattande brister och oegentligheter som Jackson upptäckte fick henne att flera gånger kontakta Ventavia – men dessa ska inte ha lyssnat. Istället skickade hon ett klagomål till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA för att uppmärksamma om vad som föregick men hon blev då avskedad samma dag.

Hennes vittnesmål stöds av ett stort antal interna dokument, fotografier, ljudinspelningar och e-postmeddelanden som hon tillställt BMJ, flera andra anställda på Ventavia ger samma bild av situationen som hon.

Det framgår bland annat enligt artikeln att FDA aldrig brytt sig om att granska forskningen överhuvudtaget eftersom myndigheten har för lite resurser för att gå igenom kliniska studier på ett korrekt sätt. Bara 9 av Pfizers 153 studieplatser ska överhuvudtaget ha granskats av FDA.

Avslöjandet har fått även svenska läkare och forskare att rasa, 16 av dem går nu ut och kräver att Sverige pausar coronavaccinationerna – eftersom riskerna med dessa bedöms vara mycket stora.

Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn”, konstaterar man.

Man skriver vidare att antalet inrapporterade misstänkta biverkningar kopplade till coronavaccinen är exceptionellt många och att tio gånger fler vaccinskador rapporterats in de senaste månaderna än under de senaste åren för samtliga läkemedel och vaccin.

Till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser”.

Vidare oroar man sig över att vaccinen har en mycket svag effekt enligt flera studier och att effekten kan börja försvinna redan efter någon månad och vara helt borta efter fyra månaders tid – särskilt mot nya virusvarianter.

Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade”, skriver man.

Forskarna och läkarna påpekar avslutningsvis att man är mest oroliga för barnen som löper mycket liten risk att bli sjuka av viruset, men som riskerar allvarliga vaccinskador. Dock betonar man att vaccinationerna bör pausas även för övriga åldersgrupper.

Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är otillförlitlig mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten”.

 

Läkarna bakom uppropet

Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent
Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus
Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning
Sebastian Rushworth, AT-läkare
Maria Papadopoulou, ögonspecialist
Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi
Magnus Burling, specialist i allmänmedicin,
Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin
Christina Malm, specialist i allmänmedicin,
Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr
Anette Stahel, fil mag i biomedicin,
Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad
Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin

Mer information finns på lakaruppropet.se.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!