Förskrivningen av narkotika till barn har ökat

publicerad 2 juni 2017
ADHD-mediciner

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny rapport från Socialstyrelsen visar att förskrivningen av ADHD-medicin till barn har ökat mer än väntat. Enligt en utredare på Socialstyrelsen kan ökningen bero på att man har börjat “glida” och skriva ut dessa mediciner även för “liknande symptom”.

Barn som diagnosticeras med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) får ofta medicinering, vilken är tänkt att mildra symptomen. Som förstahandsval används ofta narkotikaklassade centralstimulerande substanser som exempelvis Ritalin, Concerta och Medikinet, vilka ger en amfetaminliknande effekt.

Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att förskrivningen av ADHD-mediciner fortsätter att öka och dessutom i större takt än väntat, något man har kunnat utläsa genom att studera vetenskapliga studier om den verkliga förekomsten av ADHD bland populationen.

De senaste tio åren har nivån på förskrivningen ökat markant. Bland barn i skolåldern är det enligt forskning runt fem procent som har adhd. Med hänsyn till att alla inte börjar med läkemedel är andelen pojkar i åldern 10-17 år som medicineras nu högre än förväntat, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Användningen av dessa läkemedel är också vanligast bland barn mellan 10 och 17 år och för tio år sedan fick 1,3 av alla pojkar och 0,3 procent av alla flickor medicin för ADHD – under förra året var motsvarande siffra 5,5 respektive 2,5 procent.

Till Ekot säger Salmi att den ökade användningen av preparaten kan bero på att läkare har blivit liberalare med förskrivningen och ordinerar ADHD-mediciner även för ”liknande symptom”.

— Det kan vara att man inte uppfyller kriterierna för en fullständig adhd-diagnos, men det finns fortfarande symptom som man hoppas kunna hantera med läkemedel, förklarar han.

I rapporten kunde Socialstyrelsen även notera att användningen varierar stort mellan olika kommuner. Medan man i vissa kommuner förskrev ADHD-medicin till två procent av pojkarna var motsvarande siffra i andra kommuner så hög som fjorton procent.

Det kan betyda att adhd faktiskt förekommer mer i en kommun än i en annan. Det kan också väcka frågor om det finns kompetens och resurser att utreda alla barn i kommuner där det finns en väldigt låg förskrivning, säger Peter Salmi.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!