Hälsa

Coronaviruset kan smitta i över fem veckor

En coronasmittad person kan själv smitta andra i upp till 37 dagar.

Enligt ett kinesiskt forskarlag som undersökt 191 coronapatienter kan en person som drabbats av viruset vara smittsam i upp till 37 dagar.

Studiens resultat har redan publicerats i den medicinska tidningen The Lancet och forskarlaget skriver där att man undersökt 191 patienter från två sjukhus i Hubei-provinsen.
På en dryg månad hade 137 av patienterna friskförklarats och 54 av dem hade avlidit. Man noterade att medianåldern för patienterna var 56 år, och 69 för de som avled, dessutom kunde man notera att nästen hälften av de drabbade hade andra tidigare sjukdomstillstånd som diabetes och högt blodtryck.

När forskarna analyserat andningsproverna från de patienter som överlevt viruset visade det sig att viruset kunde upptäckas i upp till 37 dagar, med en mediantid på 20 dagar.

Man kunde också bekräfta tidigare studiers resultat om att patienter med hög ålder är mer sannolika att bli svårt sjuka eller avlida av viruset.

Forskargruppen hoppas att de här nya uppgifterna kan vara behjälpliga när det kommer till beslutsfattande om att isolera patienter och hur länge antiviral behandling ska ges.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!