Tidningsutgivarna: Lägg ner presstödet

Statliga mediestödet

publicerad 13 april 2021
- av Sofie Persson
Presstödet bör nu ersättas med en mer modern ordning där fria, oberoende medier menar TU.

Tidningsutgivarna vill lägga ner presstödet och i stället utforma ett nytt teknikneutralt mediestöd.

Vi vill avveckla presstödet,” skriver ett flertal framstående styrelsemedlemmar i Tidningsutgivarna i DN Debatt. Presstödet är statens driftsstöd till tidningar och har funnits sedan 1971. Det har funnits till för att hjälpa tidningar som har svårt att överleva ekonomiskt. Det totala statliga stödet till dagspressen uppgår varje år till cirka 900 miljoner kronor.

Nu skriver Tidningsutgivarna att de vill avveckla presstödet och bygga upp ett nytt mediestöd som är mer teknikneutralt.

Driftstödet har överlevt sig självt och bör nu ersättas med en mer modern ordning där fria, oberoende medier snarare ges indirekta än direkta stöd. Där staten skapar förutsättningar för fri företagsamhet snarare än, om än välvilligt, sörjer för att befästa gamla affärsmodeller,” skriver de i Bonniertidningen.

Thomas Mattsson, som är tillförordnad vd på Tidningsutgivarna, säger till skattefinansierade SR att summan av stödet som finns nu kommer fortsätta behövas, men att stödet inte ska vara utformat som det är idag.

Presstödet kan ersättas av till exempel momsreducering och nedsatt arbetsgivaravgift för journalister, säger Mattsson.

Han menar också att det kommer krävas att stöden som finns kvar viktas mot varandra och att det kommer krävas övergångslösningar under några år.

Vi tror att modernare teknik och affärsneutrala mediestöd bättre kommer att tjäna ambitionen att det ska finnas möjligheter att ha journalistik i hela landet också i framtiden.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!