Svensk a-kassa sämst i Norden

publicerad 1 juni 2021
- av Sofie Persson
A-kassa sämst

Den svenska a-kassan ligger sämst till i Norden. Sett till de faktiska procentuella ersättningsnivåerna av medianlönen ligger den heller inte bra till jämfört med resten av EU och hamnar på 21:a plats av de 27 medlemsländerna.

Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige ligger dåligt till i EU, visar en ny undersökning gjord av samarbetsorganisationen OECD. Sveriges a-kassa ligger på 21: a plats av de 27 medlemsländerna. I Norden ligger den sämst till, rapporterar TT.

Undersökningen baseras på ersättning under den andra arbetslöshetsmånaden och utgår från en person med medianlön. Den svenska a-kassan är också fortsatt lågt på lång sikt, men dock något bättre i en jämförelse med andra länder. Man har också mätt vad som händer med arbetslöshetsförsäkringen efter ett år utan jobb. Mätningen avser också situationen innan coronakrisen tog sin början och därför har man inte tagit med de tillfälligt höjda nivåerna i den svenska a-kassan som regeringen infört sedan dess.

Högst upp på EU-listan hittar man Luxemburg, Portugal, Lettland och Tjeckien med runt 92–93 procent i nettoinkomst i en familj där den ena blir arbetslös och båda har en medianinkomst, när skatten är dragen, jämfört med när båda personerna i hushållet jobbade. I Norden ligger Finland och Danmark på 80 procent och Norge snäppet högre än så.

I Sverige ligger samma nivå på 75 procent.

Fackförbundet TCO har uppmärksammat undersökningen och tycker den svenska a-kassan är ”otroligt låg”.

Man får bara runt 14 000 kronor efter skatt på en medianlön, säger TCO-utredaren Maria Ahrengart till TT.

Fakta: Ersättning i a-kassan enligt det ordinarie regelverket

Dag 1–100, 80 procent av lönen, max 910 kronor per ersättningsdag.

Dag 101–200, 80 procent, max 760 kronor per dag.

Dag 201–300, 70 procent, max 760 kronor per dag.

A-kassan enligt de tillfälliga pandemireglerna (till och med år 2022):

Dag 1–100, 80 procent av lönen, max 1 200 kronor per ersättningsdag.

Dag 101–200, 80 procent, max 1 000 kronor per dag.

Dag 201–300, 70 procent, max 1 000 kronor per dag.

Källa: Tjänstemännens centralorganisation

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!