Arbetslösheten ökar snabbt – unga män värst drabbade

Coronarepressionen

publicerad 12 oktober 2020
- av Per Nordin

Arbetslösheten i Sverige ökar i coronarepressionens fotspår och det blir allt svårare för ungdomar att hitta arbete. Idag är nästan 70 000 ungdomar arbetslösa – 20 000 fler än under samma period förra året.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten ökar i hela landet, men att den är allra värst i storstäderna. Man ser att repressionen och restriktionerna som satts in under den så kallade coronapandemin tvingat företag att spara pengar och varsla anställda och att ekonomin till stora delar har stannat upp.

I praktiken står nu nästan 13 procent av de unga vuxna i landet utan arbete och det är betydligt fler män än kvinnor som saknar jobb. I Stockholm saknar 12 611 unga vuxna arbete, en ökning med 5 257 personer jämfört med september förra året. I Västra Götaland är motsvarande siffra 11 316, en ökning med 3 848 individer och även i Skåne är över 10 000 arbetsföra ungdomar arbetslösa.

Den allt mer påtagliga massarbetslösheten märks dock i hela landet och sammanlagt är idag knappt 465 000 människor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är 111 000 fler än i september förra året och en ökning med nio procent.

– Län där den privata tjänstesektorn är mer utbredd har drabbats hårdare av pandemin, medan län som har en större andel jobb i offentlig sektor inte drabbats i lika stor utsträckning. Dock har krisen slagit på bred front, konstaterar Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Hon är också tydlig med att många av de som blivit arbetslösa under senaste halvåret mycket väl kan komma att sakna arbete under överskådlig framtid och att man bör se över sina möjligheter att hitta andra typer av arbeten.

– Nu riskerar personer som blivit arbetslösa under pandemin långtidsarbetslöshet. För den här gruppen är det viktigt att söka de jobb som finns och vara öppna för att byta bransch eller yrke.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!