Storfors går minus med 15 miljoner

publicerad 4 oktober 2019

En ny prognos visar att Storfors kommun i Värmland, med blott 4000 invånare, går back 15 miljoner. Politikerna utesluter inte uppsägningar, skolsammanslagningar och skattehöjningar.

– I år är det kört. Det kommer inte gå att reglera 15 miljoner i år, säger Håkan Larsson (C), oppositionsråd i Storfors.

Det är främst inom skolan och äldreomsorgen som kostnaderna blivit betydligt högre än väntat. Invånarna i Storfors kan ha stora förändringar att vänta: skattehöjning, uppsägning av personal, sammanslagning av skolor och delade turer i vården.

2016 blev ”integration” en egen enhet i kommunen, i och med att kommunfullmäktige beslutade att dela BAS-enheten (bildning, arbetsmarknad och stöd). Enligt kommunens hemsida berodde delningen på att ”verksamheten kring ensamkommande barn har vuxit och samtidigt ökar SFI-undervisningen. Trycket på IFO, Individ och familjeomsorgen, ökar också kraftigt med tanke på alla utredningar och besök som ska göras för de ensamkommande barnen”. I samband med detta utökades även rektorstjänsten för vuxenutbildningen från 50 procent till 100 procent.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!