Regeringens budget saknar 50 miljarder – sämre välfärd att vänta

publicerad 2 december 2016
Finansminister Magdalena Andersson

Regeringens budget har ett underskott på 50 miljarder kronor konstaterar Riksrevisionen som granskat densamma. Nu varnar man för stora framtida försämringar i samhället och en kraftigt försämrad välfärd.

Riksrevisionen pekar dessutom på allvarliga problem med asylmottagning, integration, det säkerhetspolitiska läget i landet samt ökande sjukskrivningar, fallande pensioner och en allt sämre bostadssituation och större skulder för allt fleri Sverige, rapporterar Dagens juridik.

“Regeringen underskattar de offentliga utgifterna fram till 2020 och överskattar då den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Regeringen bortser därmed från hur förändringar i befolkningens storlek och ålderssammansättning påverkar kommunernas utgifter för vård, skola, och omsorg”, skrev Riksrevisionen nyligen på DN debatt.

Vidare menar man
att det kommer krävas stora neddragningar i den kommunala välfärden fram till åtminstone 2020. var pengarna som ska täcka budgetunderskottet ska komma ifrån är oklart, men Riksrevisionen föreslår att kommunalskatten höjs med två procentenheter eller att staten skjuter till mer bidrag till kommunerna.

Även EU-kommissionen har tidigare konstaterat att regeringens finanspolitik inte är hållbar.

I kommentarsfält och
på sociala medier är många starkt kritiska och arga och många menar att en liten politisk och ekonomisk elit roffar åt sig pengar samtidigt som den stora allmänheten blir allt fattigare. Många är också kritiska till att så mycket pengar läggs på invandrare och flyktingar och menar att dessa pengar istället skulle gå till att förbättra välfärden för svenskarna.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!