Debatt

”Stärk försvaret och vårt jordbruk”

publicerad 27 juli 2016
Sverige hade tidigare stora matreserver i händelse av kris, men det saknas idag skriver Benjamin Topalovic (C)

Att vi behöver ett starkare försvar är bara halva arbetet. Ett starkare försvar ger trygghet, men Sverige behöver mer än ett starkt försvar. Sverige behöver öka sin beredskap inom jordbruket, djurhållningen och matproduktionen. Det skriver Benjamin Topalovic, Centerpartiet.

Sverige hade ett fantastiskt totalförsvar med ett stort skyddsnät förankrat i lantbrukarna. Totalförsvaret är benämningen på den samhällsverksamhet som ska bedrivas i Sverige, i händelse av krig. Detta görs genom verksamheterna i Sveriges civilförsvar och militärförsvar som en enhet.

Det är lantbrukarna som är ryggraden i Sverige. Genom egen produktion av mat, mjölk och de förnödenheter vi behöver för att försörja vår befolkning tryggas vi inte bara av en stark försvarsmakt. Vi tryggar även befolkningen från svält ifall en naturkatastrof skulle inträffa, eller än värre, om det skulle bli krig.

Men Sverige har inte varit i krig på 200 år. Helt rätt, men trots det har vi kunnat hålla goda lager med de förnödenheter vi behövt utifall att Moder natur skulle välja att visa sig från sin onda sida.

Naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar eller starka stormar sker oftare än krig och har ofta väldigt stora konsekvenser. Allt som oftast försvinner elektriciteten i de svenska hemmen. Något som resulterar i att vatten slutar komma ur kranen, toaletterna har inget vatten att spola med och maten i kylen och frysen förstörs.

Idag har en väldigt stor andel svenska hushåll ingen personlig beredskap om en katastrof med efterföljande effekt skulle vara i mer än 72 timmar. MSB har gått ut i samhället och informerat att hushållen behöver förbättra sin beredskap för längre kriser.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en väldigt kompetent myndighet i sitt fält. De kan koordinera och samordna nationella och internationella resurser för att hjälpa om en naturkatastrof skulle vara framme. Men likt flera myndigheter är MSB ansträngda med en väldigt smal ekonomi. Oftast så har de inte alla resurser som de behöver, utan tar in hjälp från andra myndigheter som t.ex. Försvarsmakten.

Det behöver inte vara krig för att vi ska bli påminda att vi är väldigt sårbara i ett väldigt modernt samhälle. Stärk försvaret med de materiella och personella resurser det behöver, stärk även vår ryggrad, lantbrukarna för att de är ovärderliga för hela det svenska samhället!

 

Benjamin Topalovic
Vice ordförande Centerpartiet i Karlskrona


topalovic

Om skribenten

Benjamin Topalovic är vice ordförande Centerpartiet i Karlskrona med intresse för försvaret, veteranfrågor, lantbruk och framtiden.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.