Inrikes

Foto: Johan Wessman/News Øresund/CC BY 3.0

“Stärk försvaret och vårt jordbruk”

Debatt Att vi behöver ett starkare försvar är bara halva arbetet. Ett starkare försvar ger trygghet, men Sverige behöver mer än ett starkt försvar. Sverige behöver öka sin beredskap inom jordbruket, djurhållningen och matproduktionen. Det skriver Benjamin Topalovic, Centerpartiet.


Steget efter