”Mordet på länsbanorna”

publicerad 23 april 2014

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Hans Sternlycke skriver i detta debattinlägg om varför Sverige borde satsa ordentligt på länsbanorna och den svenska järnvägen.

Det som är kvar av det lågtrafikerade nätet är 235 mil. Enligt Trafikverket behövs det 12 miljarder kronor för att rusta upp dem till trafiksäkert skick. Alltså 50 miljoner kronor milen. 140 mil av det är länsbanor som ännu trafikeras av persontåg. Men inget finns anslaget till dessa banor i regeringens proposition om långtidsplan för infrastrukturen 2014-2025.

På det sättet kan de så småningom läggas ner utan större protester, eftersom de blir för dyra att rusta upp, och trafiken blivit för liten, när den tvingats ut på vägen genom detta utsvältningsmord. Storstadskoncentrationen kan drivas på ytterligare och stora delar av landet tömmas. Paroller om att Hela Sverige skall leva är bara för valtalen.

Men oljan är på väg att sina. Det som finns kvar i backen kommer då att kräva mer energi att få fram än vad som finns i den. 2030 kanske det inte finns någon olja att köpa. De länder som ännu utvinner olja behöver den själva.

Oljan kan bara till en mindre del ersättas med alternativbränslen, och elbilar har inte de räckvidder som behövs på landet. Med sinande olja blir vägtrafiken dyr, och om vi inte byggt om Sverige för järnväg blir storstäderna hjälplösa. Det är inte därifrån livsnödvändigheterna kommer. Det är landsbygden som producerar råvarorna och maten.

Skall städerna inte drabbas, kan de inte se bara på sina transportproblem utan måste se till också landsortens järnväg. Fler måste flytta ut på landet, eftersom det fordras mer arbetskraft att fram maten utan den energi som finns i olja och konstgödsel. Med fler närmare maten kan man sluta kretsloppen, så att näringen återcirkulerar, och den inte spolas ut i havet som med dagens avloppssystem.

Att bygga en ny bana kostar 500 miljoner milen. Att rusta upp en skarvspårsbana med träslipers och grus till betongslipers, makadam, skarvfritt och el kostar 70 miljoner kronor milen. Underhållskostnaden sjunker till tredjedelen. River man en bana förstör man alltså stora värden.

Hastigheterna kan höjas, och järnvägen kan bli konkurrenskraftig med annan trafik. Det blir underlag för fler tåg, och med det ännu fler som reser. Hastigheten blir den dubbla mot med buss. En region kan knytas ihop. Med de orter som kan nås med tåg inom en halvtimme kan centralorten bli en storstad, men kostnaden är mycket lägre för att bo eller driva företag där än i dagens storstäder.

Det blir stora vinster för landet att återupprusta länsbanorna. Mer gods kan kan köras till järnvägens låga transportkostnader. Persontrafiken bli billigare. Dagens kapitalförstöring på landsbygden när bostäder och skolor måste överges upphör. Framtidens kapitalförstöring när bostäder i storstäderna måste överges kan undvikas.

 

 

 

Hans Sternlycke

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!