Debatt

”Kvinnor och män är olika – men lika bra på att ta hand om barn”

publicerad 19 mars 2013

Monica Sunwards DNA-, hormon- och instinktstyrda människa är en viljelös, icke tänkande och icke reflekterande varelse. Direkt skrämmande är Sunwards inställning att fäder saknar empati för sina barn. Det skriver Ingemar Siby i sitt svar till Monica Sunwards debattartikel om könsroller.

Om vi människor och djur vore helt styrda av DNA, hormoner och instinkter, skulle det inte finnas något behov av tankar, reflektioner och vilja. Vi skulle driva omkring som rotlösa växter. Det skulle inte finnas någon kultur, inga européer, inga kineser, inga eskimåer osv. Ingen Platon, ingen Voltaire, ingen Einstein. Därmed skulle inte heller denna debatt ägt rum!

Men eftersom denna debatt äger rum, har vi människor viljor, tankar och reflektioner, som kontrollerar hormonerna och instinkterna. Det är också pga. sin vilja Sunward hävdar sin antifeminism!

Inget antingen eller
Men det är naturligtvis inte frågan om antingen eller.  Hormontillströmning sker framförallt vid akut fara. Då handlar vi ofta också instinktivt. Gravida och nyförlösta kvinnors hormonsvallningar är också välkända, och i varierande grad för varje kvinna svårstyrd.

Ett annat tillfälle då hormonerna strömmar till, är när vi träffar en attraktiv sexpartner. Hur många män har inte känt en enorm lust att ”ta den attraktiva i håret och dra iväg till närmsta grotta”! Men vi gör inte det! Vi är civiliserade, kultiverade och låter viljan styra istället för hormoner och instinkt. De män som inte styr sig blir våldtäktsmän! Att kvinnor sällan våldtar, visar att de har ÄNNU större kontroll över sina hormoner!

Tvärtemot sin uppfattning att DNA, hormoner, och instinkter styr oss fullständigt hävdar Monica att det är kulturen i forna tider som styrt kvinnor att bli jägare, krigare och härskerskor. Och visst. Vår förmåga till reflektion och vilja HAR utvecklat olika kulturer. Den i Europa förhärskande kristna kulturen, gjordes till statsreligion i Romarriket på 300-talet, och blev förhärskande i Norden vid förra sekelskiftet. Denna kultur förslavade kvinnorna, gjorde dem omyndiga och satte dem under den viktorianska eran på sysslolösheten och kyskhetens pedestal, med enda uppgiften att vara vackra.

Det är detta kvinnoförnedrande ideal som Sunward tydligen eftersträvar. Och visst: Den viktorianska eran tillerkände  ju inte kvinnorna någon förmåga att tänka! Är det därför Monica inte är feminist? Feminismens strävan är ju att kvinnor skall erkännas som tänkande, kunniga, myndiga och självständiga människor.

Faderskänslor existerar!
Grymmast är Sunward när hon anser att vi fäder är så DNA-styrda att vi inte kan utveckla faders känslor, dvs. inte bryr oss om våra barn vi hjälpt till att alstra. ”Vi (mödrar) vet nog också hur opåverkad av ”fadershormoner” den nyblivne fadern kan vara”, skrev Sunward.

Låt mig då referera till Åsa Linderborgs självbiografiska bok: ”Mig äger ingen”. Där beskriver hon hur hennes mor övergav henne och fadern när Åsa var fyra år. En typ av moder som enligt Sunwards DNA-ideologi inte kan existera! Det finns fler exempel i litteraturen på dessa ”hormonlösa” mödrar.

Linderborg skildrar i boken, och har berättat i föredrag, hur kärleksfull uppfostran den övergivne  fadern gav henne – trots stigande alkoholproblem. Alltså en fadersgestalt som enligt Sunward inte kan existera!

Den kvinnotyp som Sunward idealiserar påminner om karaktären Sara i Viveka Lärns roman- och TV-serie ”Saltön”. Sara förför Mcfie. Full av mödrahormoner som hon är, motar hon sedan bort Mcfie och alla andra från barnet. Barnet är hennes. Punkt slut!

Jag har då och då träffat på vuxna, där modern haft denna inställning. Konsekvensen är  människor som är osjälvständiga, viljelösa och utan självförtroende. Vi fäder kanske inte överöser våra barn med kramar, pussar och smekningar, men vi ser till att de kan ta vara på sig själva! Jag tackar min lyckliga stjärna att, för den kvinna, som födde våra barn, var det självklart att vi skulle dela uppfostran, glädjeämnen och bekymmer.

Det finns mycket att skriva om djurs och människors kulturella mångfald när det gäller könsroller. Det tar dock så stort utrymme att det får vara till en annan artikel.

 

Ingemar Siby
Ansvarstagande fader och tillika humanekolog


Om författaren

Ingemar Siby är samhällsdebattör och amatörhistoriker
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.