Debatt

”Kor är inga klimatbovar”

publicerad 13 juni 2013

Det finns en etablerad ståndpunkt att kor är klimatfarliga. Men det stämmer inte. Nötdjurens betande och ekologiskt bruk är tvärt om bra för både jordens mull och klimatet. Det skriver Hans Sternlycke.

Det har blivit en etablerad ståndpunkt att kor är klimatfarliga. Men det är inte sant. Ändå refereras forskare högaktningsfullt som framför vilka stora växthusgasutsläpp kors fisande och rapande ger, trots att de snedvinklar och inte ser helheten. Så blev Fredrik Hedenius Chalmers-rapport, Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050, stort publicerad i media utan ifrågasättande av rimligheten.

Om det hade stämt skulle klimatet skenat när stora hjordar betade. Präriens djupa jord är resultatet av 70 miljoner bisonoxars betade. Visst är metan en starkare växthusgas än koldioxid, men den stannar mycket kortare tid i luften. Det finns fortfarande koldioxid kvar i luften från medeltidens åkeruppodling. Växthusgasernas uppehållstid måste tas med när man beräknar växthuseffekt.

Vad korna rapar ut genom munnen har mindre klimateffekt än vad de skiter ut i andra ändan. Det organiska innehållet i dyngan skapar mull i jorden som binder ned kolet. Finns inga djur som betar förbränns mullen, och kolet blir koldioxid som återgår till atmosfären. Två tredjedelar av jordens landyta hotas av ökenutbredning. Det ger allvarligare växthuseffekt än fossilförbränningen. Allan Savory har visat hur man genom att efterlikna hjordars betande åter kan göra sådan mark fruktbar och koldioxidbindande. Det tillämpas nu på 15 miljarder hektar över världen.

Fredrik Hedenius påstår att ekologisk odling är en icke fråga för klimatet. Med konstgödseljordbruket försvinner åkerns mullhalt på 100 år i vårt klimat. Det har gått 50 år sedan man började med det i stor skala. I varmare klimat sker mullnedbrytningen på något decennium. Markorganismerna som skulle brutit ner skörderesterna har till stor del slagits ut av konstgödseln och man får bara död organisk materia i stället för mull.

Han påstår, att det är klimatsmart att välja bort nötköttet och i stället välja gris och kyckling. Men de konkurrerar med oss om maten, medan kor kan leva på bara gräs, som vi knappast kan smälta. Äter de bara gräs så ger de oss högvärdig mjölk och kött med stort innehåll av livsnödvändiga omega 3-fettsyror, som vi inte kan få från växtriket. Men matas de med kraftfoder för att öka produktionen, som majs och soja, får de lika ogynnsam fettsyresammansättning som vår övriga mat. Fredrik Hedenius visar sin okunskap om biologi och kemi när han påstår att ekologisk uppfödda kor skulle vara skadligare för klimatet, eftersom de då växer långsammare och släpper ut mer metan. Det är kon som kan rädda oss från klimatkatastrofen, och som kan ge mat från områden som vi inte annars kan använda.

 

Hans Sternlycke
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.