“Ingen äger en rörelse”

Det finns ingen grund för oro att Frihetsörelsen blivit infiltrerad. Det skriver representanten Max Winter i en replik.

publicerad 5 november 2021
Max Winter tv. Bilder från Tusenmannamarschen den 6 mars th.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Jag vill dementera många av de uppgifter som har spridits genom Nya Dagbladet den senaste tiden om Frihetsrörelsen. Genom denna replik hoppas jag kunna förtydliga flera saker som berör ryktesspridning och otydligheter i hur vi inom rörelsen verkar idag och vart vi är på väg. Vi har inte råd med mera splittring från att det pratas bakom varandras ryggar i en så kritisk tid som denna.

Jag vill även passa på att belysa hur Frihetsrörelsen har skapat en tydlig riktning och idag verkar som en oberoende plattform som tillgodoser resurser och möjliggör olika projekt som berör frihet. Till skillnad mot någras uppfattning om att organisationen bakom rörelsen drivs som företag, som har ett eget varumärke och ett bakomliggande vinstintresse. Ingen har rätten att äga en rörelse.

Startskottet till denna gräsrotsrörelse var som alla vet Tusenmannamarschen som samordnades just genom en projektbaserat metodik och tankesätt. Det är själva essensen av det koncept Frihetsrörelsen verkar för. Vi stöder och hjälper olika projekt till att förverkligas genom att tillgodose resurser som kommunikation, rekrytering och även på sikt, ekonomi till deras vinning.

Organisationen som driver plattformen med intentionen att bidra till rörelsen i hela Sverige består idag av ett råd, en administration och en grupp aktiva som är öppna för de som vill verka för olika projekt som berör frihet. Rådet är ett beslutsfattande organ som berör sammankomster, utbildning och communitys. Vilket också är de områden plattformen verkar för. Genom ett styrdokument formulerat av organisationen tas beslut om hur olika projekt ska tillgodoses. Beslut tas i konsensus.

Min egen roll beskrivs idag som representant och ansiktet utåt för plattformen. Samt övergripande koordinator för organisationen som verkar för rörelsens räkning. Filip Sjöströms avsked redan i september månad av privata skäl innebär att han inte längre innehar en roll inom organisationen. Han har däremot fortsatt verka inom olika projekt som plattformen har tillgodosett med resurser.

Nyligen har Nya Dagbladet försökt att koppla Frihetsrörelsen till olika privatpersoner med oro för utvecklingen av rörelsen som kan tolkas som konstruktiv kritik. Det har då även visat sig finnas en oro för infiltration. Jag vill härmed dementera att ingen infiltration har ägt rum av Frihetsrörelsen. Det finns inga som helst belägg för detta och lösa försök till kopplingar utan substans gör det inte till verklighet. Beslutet från Frihetsrörelsens räkning att stötta och närvara på ”Svenska bok- och mediamässan” har inget att göra med den privatperson ”Tobbe Larsson” som Nya Dagbladet under längre tid har granskat och som det senare har kopplats ihop andra grupper med i negativ bemärkelse.

Initiativet med mässan som berör yttrandefrihet och är i linje med vad Frihetsrörelsen står bakom och är en fråga som i denna tid är viktigare än någonsin. Vi måste kunna se den större bilden och hur syftet vi alla på ett eller annat sätt strävar mot är viktigare än något annat. Småsinthet och misstänksamhet leder till rädsla och splittring. Vilket är det sista vi behöver i en tid där enigheten i kärlek, betydelsen av sanningen och möjligheten till frihet är där vårt fokus och energi bör läggas.

Vi behöver nu gemensamt lyfta blicken och släppa det som varit bakom oss. Fokus på privatpersoner ska inte få stå i vägen för en hel rörelse, folkets rörelse och i detta avseende hela Sveriges Frihetsrörelse. Vi behöver komma samman, nu mer än någonsin. Tiden är inne och vi ska vinna.

Låt oss nu enas bakom samma banderoll och budskap. Låt oss enas bakom Frihet och Sanning.

 

Max Winter

Om skribenten

Max Winter är representant och ledande aktivist inom Frihetsrörelsen som varit drivande i demonstrationer för grundlagsskyddade fri- och rättigheter i Sverige under våren.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!