NyD Debatt

”EU-medlemskapet saknar demokratisk legitimitet”

1994 röstade svenska folket ja till ett helt annat EU - ett mandat som idag saknar demokratisk legitimitet. Lissabonfördraget är den största maktöverflyttningen till utländska byråkrater sedan Kalmarunionens dagar, och EU gör sig därtill skyldigt till allvarliga avtalsförbrytelser. Det skriver Gustav Kasselstrand (AfS) och Jeff Ahl (AfS) på NyD Debatt.

publicerad 21 februari 2020

Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Sverige riskerar att få betala ytterligare 14 miljarder per år till EU, trots att Sveriges avgift redan ökat kraftigt de senaste åren. Orsaken till chockhöjningen är att britterna lämnat EU och snart slutar att betala sin avgift. EU hanterar detta genom att tvinga de länder som redan betalar mest, till exempel Sverige, att betala ännu mer.

Många självutnämnda experter menade att britternas ekonomi skulle krascha på grund av Brexit. Sanningen är att britterna haft positiv tillväxt i 13 av 14 kvartal sedan Brexitomröstningen i juni 2016. Det är en aggregerad tillväxt på 4,9 procent, högre än Tyskland. De senaste sju kvartalen har den brittiska ekonomin växt med 2,2 procent, också det högre än eurozonens ekonomi.

Till och med IMF, som knappast varit några anhängare av Brexit, prognostiserar att den brittiska ekonomin kommer att växa snabbare än eurozonen både 2020 och 2021.

Även om det är vanskligt att slå fast vad som beror på Brexit och vad som hade inträffat ändå, kan vi åtminstone konstatera att det går bra för Storbritannien även utanför EU och att alla domedagsprofetior visade sig falska. Samtidigt som britterna nu gläds åt en framgångsrik Brexit, ser det desto dystrare ut för Sverige. De 14 extra miljarder som ska skickas till det byråkratiska slukhålet EU, är miljarder vi behöver här hemma för att täppa till de allt större hålen i välfärden.

Alternativ för Sverige är den starkaste rösten för Swexit, ett svenskt EU-utträde. Detta behövs då både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har ändrat sig vad gäller att lämna EU. Istället för att kräva tillbaka de tiotals miljarder som slösas bort på detta misslyckade politiska projekt varje år, vill båda dessa partier att Sverige kvarstår som medlem.

Alternativ för Sverige gick till val på att vi skulle vägra betala en enda krona till EU. Anledningen är att EU har brutit flera ingångna avtal. Dels har Dublinförordningen satts ur spel upprepade gånger, vilket var en av anledningarna till 2015 års invandringsvåg som sköljde över Sverige. Dels har både Tyskland och Frankrike brutit mot stabilitetspaktens regler utan konsekvenser. När små länder har gjort samma sak bestraffas de dock hårt, med ett EU som tillsatt teknokratstyrda marionettregeringar eller vidtagit politiska sanktioner.

Varför ska Sverige betala för ett medlemskap när avtalen bryts gång efter annan? Vi vill att Sverige drar i nödbromsen och slutar betala avgiften med omedelbar verkan, fram till dess att vi hunnit genomföra en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Det ”mandat” som gavs i folkomröstningen 1994 gäller inte längre, eftersom flera fördrag skrivits under utan det svenska folkets godkännande.

Lissabonfördraget som trädde i kraft 2009 är den kanske största maktöverflyttningen från svenska folket till utländska politiker och byråkrater sedan Kalmarunionens dagar.

Efter att det svenska folket med överväldigande kraft förkastade EMU i en folkomröstning, bestämde sig det politiska etablissemanget att folket skulle förvägras rätten att folkomrösta angående Lissabonfördraget. De misstänkte att svenska folket hade röstat nej till att ge bort mer makt till EU. Dagens svenska EU-medlemskap saknar därför demokratisk legitimitet, eftersom det var ett helt annat EU svenska folket röstade ja till 1994.

Alternativ för Sverige äger redan återvandringsfrågan i svensk politik. Nu är det uppenbart att vi också äger EU-frågan. Dessa två frågor har vi identifierat som ödesfrågor för vårt land, och vi är övertygade om att de kommer att bli allt mer centrala i svensk politik framöver.

 

Gustav Kasselstrand, partiledare Alternativ för Sverige

Jeff Ahl, styrelseledamot Alternativ för Sverige och f.d. riksdagsledamotLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!