Nobels fredsprisNobels fredspris till ICAN

UtrikesInternationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, har tilldelats Nobels fredspris 2017.


Veckans teckning