Moderaterna är låtsasopposition med noll legitimitet

Valet 2022

Medicinsk apartheid. Totalitär övervakning. Befolkningsutbyte. Överlåtelse av makten till globala institutioner. Det är några punkter som Moderaterna stått för i närtid. Tanken på att detta parti skulle representera någon typ av väsentlig politisk förändring är direkt löjeväckande.

publicerad 1 september 2022
- av Isac Boman
Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson avtäcker ett porträtt av den förstnämnde.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Efter åtta års vanstyre är det förståeligt att många är trötta på Socialdemokraterna – och kanske ännu mer på Miljöpartiet vars verklighetsfrånvända internkultur tycks spela i en egen division trots hård konkurrens från andra riksdagspartier. Många konservativa och invandringskritiskt inriktade väljare hoppas nu mot den bakgrunden att en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna övertar kontrollen över landet.

Den som förväntar sig verklig politisk förändring i något avgörande avseende misstar sig dock å det grövsta.

Senast en svensk regering leddes av M var mellan 2006 och 2014. Under dessa år fick svenskarna bevittna en massinvandringspolitik som eskalerades till nya rekordnivåer. Kritiker som lyfte ett varnande finger stämplades som extremister. Förutom diverse nyliberala ekonomiska åtgärder, där man sålde ut statliga tillgångar, gjorde sig Reinfeldt under denna tid kanske mest känd för att ha myntat frasen ”öppna era hjärtan” – en uppmaning han riktade till svenska folket i valupptakten 2014 för att ta emot fler flyktingar från kriget i Syrien. Något som inte framgick i ljugmedias sammanhang var att samme Reinfeldt själv i högsta grad bar ansvar för kriget bland annat genom att ha tagit över 100 miljoner ur statskassan för att sponsra islamistiska rebeller ur vilkas avfällingar senare IS bildades.

Reinfeldt-regeringen slöt även en överenskommelse med Miljöpartiet i syfte att hålla Sverigedemokraterna borta från allt politiskt inflytande – en överenskommelse som i praktiken bland annat innebar att kranen för migrationsströmmar öppnades ännu mer, att fler illegala invandrare fick stanna i landet och att dessa även fick rätt till olika former av skattefinansierat stöd, som tidigare varit ämnade för svenska medborgare.

– Nu ber jag svenska folket att ha tålamod med detta. Att ha solidaritet med världen utanför. Vi behöver samla oss för att kunna göra det. I långa loppet skapar vi på det sättet en bättre värld. Dels hjälper vi människor att komma ifrån förtryck, död och lidande. Dels har vi lärt oss att det är människor som kommer in i det svenska samhället och bygger Sverige tillsammans med oss, det kommer att bli ett bättre samhälle, tillsammans bygger vi ett bättre Sverige, vädjade Reinfeldt vid tillfället.

Statsministern deklarerade även att Sverigedemokrater som blir misshandlade ”lever på att driva upp ett vi- och domtänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor” och att de ”inte ska bli förvånade” om de blir utsatta för våld.

Reinfeldt präglades själv av en allmänt illvilligt betonad inställning till svenskarna som han bland annat beskrivit som ”mentalt handikappade” i sin bok Det sovande folket. Han har på många olika sätt framhärdat i att ursprungsbefolkningen inte har större rätt till Sverige än någon annan. Folkutbytespolitiken var i Reinfeldts retorik något positivt, medan även måttliga former av nationalism förkastades och utmålades som farliga och vedervärdiga.

Förändring – i retoriken

Idag är retoriken i Moderaterna en helt annan. Samtidigt har man inte på något verkligt sätt tagit avstånd från sin tidigare partiledare – tvärtom innehar många från Reinfeldts innersta krets fortfarande höga poster i partiet. Ulf Kristersson har själv offentligt hyllat Reinfeldt vid flera tillfällen och bland annat hävdat att “Sverige blev ett bättre land under Fredriks åtta år som statsminister”. Kristersson har även det gemensamt med Reinfeldt att han gästat det ljusskygga globalistiska maktnätverket Bilderberggruppen.

Ulf Kristersson konfronteras av medborgarjournalisten Luke Rudkowski på väg till Bilderbergmötet 2019. Foto: faksimil/YT

Inte bara i detta avseende är partiet sig fortfarande likt. Nyliberala punkter återfinns i hög grad land fortfarande även de, där man bland annat vill man sänka a-kassan kraftigt för att finansiera olika skattesänkningar och återinföra en tidsgräns för hur länge svenskar kan vara sjukskrivna. Det var en förändring man tidigare drivit igenom, men som togs bort efter hård kritik mot att många kroniskt sjuka och skadade svenskar blev utförsäkrade, satta i arbetsmarknadsprogram de var för sjuka för att klara av och fick söka försörjningsstöd från kommunerna för att ha råd med mat och hyra.

En sjukskrivning kan nämligen inte vara för evigt. Genom att återinföra en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen blir hälso- och sjukvården tvingade att snabba på rehabiliteringen så att den sjukskrivne kan komma tillbaka i arbete så snart som möjligt”, skriver man, utan att utveckla vad som kommer att hända med de svenskar som är fortsatt sjuka eller skadade efter det att deras sjukskrivning gått ut.

I nuläget säger partiet fortfarande nej till att släppa in Sverigedemokraterna i en borgerlig regering – samtidigt som det mesta tyder på att man nu i praktiken kommer att satsa på att försöka bilda regering med aktivt stöd från SD – förutsatt att SD går med på det utan att få några ministerposter.

Medicinsk apartheid

Under coronakrisen var Moderaterna kanske det parti som allra mest högljutt krävde repressiva åtgärder för befolkningen. Människor skulle tvingas till vaccineringar om de ville ha kvar sina arbeten och tidigt krävde man att även barn skulle injiceras med läkemedelsjättarnas hastigt framtagna preparat. Partiet var pådrivande i det historiska projektet där politikerklassen lyckades åsidosätta grundlagen i Sverige för att istället införa ett medicinskt apartheidsamhälle, där endast personer som kunde uppvisa digitala vaccinpass skulle få tillåtelse att bevista allmänna och sociala evenemang.

Dessutom menar Moderaterna att gränsen för när vaccinpass ska användas bör sänkas från 100 till 8 personer. Syftet är att förhindra en fjärde våg och ökad belastning på vården. På sikt bör det även övervägas om gränsen ska sänkas till noll personer”, skrev Ulf Kristersson själv i en debattartikel.

Partiets företrädare har också lagt fram förslag om att ekonomiskt straffa föräldrar som inte låtit injicera sina barn med preparatet – bland annat med höjda förskoleavgifter och reducerade barnbidrag.

Detta mörka kapitel i partiets historia utgör knappast föremål för beundran, utan är snarare mer än skälig grund till en rättslig prövning för brott mot mänskliga rättigheter.

Storebrorssamhället

Den tekno-totalitära coronapolitiken går samtidigt helt i linje med Moderaternas fäbless för övervakningssamhället i övrigt. M går bland annat till val med att polisen ska avlyssna och övervaka svenska medborgare – även om det inte finns någon konkret brottsmisstanke. Denna radikala avveckling av medborgarnas redan begränsade rätt till privatliv i Sverige motiverar partiet med den eskalerade gängbrottsligheten i landet – som man själva i högsta grad varit ansvariga för att skapa under sina åtta regeringsår fram till 2014.

En verkligt mönsterbrytande åtgärd mot gängbrottsligheten skulle vara att göra det möjligt att använda hemliga tvångsmedel mot aktiva gängmedlemmar även utan konkret brottsmisstanke. Man kan kalla en sådan lagstiftning preventiv. Det skulle alltså handla om att avlyssna individer som driver den organiserade brottsligheten för att kunna slå till just mot dem”, skriver partiets rättspolitiske talesman Johan Forssell.

De hemliga tvångsmedel som åsyftas innefattar kameraövervakning, avlyssning och dataavläsning – dessa metoder ska alltså enligt Moderaterna användas även om det saknas någon konkret brottsmisstanke om det enligt godtyckliga bedömningar handlar om personer som bedöms vara aktiva i kriminella miljöer.

Många har pekat på att förslaget är extremt rättsosäkert och även om Moderaterna pekar ut personer som kan kopplas till gängkriminalitet som den grupp man vill övervaka, påtalar kritiker att exakt samma hemliga tvångsåtgärder i framtiden, precis som i Kina, kan användas exempelvis mot medlemmar i regimkritiska organisationer som upplevs utgöra ett hot mot den sittande regeringen.

Även i övrigt vill Moderaterna utöka övervakningssamhället och placera ut tusentals nya övervakningskameror runt om i landet – tre gånger så många som finns idag.

Överstatlighet framför självständighet

Moderaterna har också profilerat sig som förespråkare för att avveckla Sveriges nationella självbestämmande. Partiet vill bland annat ge EU ännu mer makt och inflytande och se en gemensam migrations- och klimatpolitik. Man går till val på att ”EU:s yttre gränser ska säkras och att ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem kommer på plats”.

Moderaterna har varit en av de mer högljudda rösterna för att Sverige ska gå med i den USA-ledda militärpakten Nato – trots att kritiker pekar på att det markant försämrar säkerhetsläget i regionen och innebär att Sveriges långa historia av neutralitet får ett abrupt slut.

Nato är i grunden en sammanslutning av länder som delar våra demokratiska värderingar. Genom att gå med i Nato manifesterar vi denna tillhörighet och gör klart att vi står upp för demokratin och andra demokratiska länder om de utsätts för påtryckningar eller angrepp”, hävdar partiet bland annat.

Nato:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. Foto: Nato/CC BY-NC-ND 2.0

Det nya läget kräver ett starkare svenskt försvar – och det byggs bäst tillsammans med andra. Tiden då det gick att tala om neutralitet och alliansfrihet är överspelad”, påstår man vidare. Det faktum att militärpakten leds av stormakten USA, som under de senaste hundra åren eskalerat otaliga konflikter och ägnat sig åt anfallskrig mot andra länder, vill man inte kännas vid.

Vill förbjuda politiska organisationer

Även vad gäller relationen till politiskt oliktänkande intar Moderaterna en tydlig totalitär position. I en debattartikel bekräftar Ulf Kristersson att han vill förbjuda medlemskap i och stöttande av nationalsocialistiska organisationer, exempelvis Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Att misshandla, hota eller kränka andra är förstås straffbart redan idag. Men det räcker inte. Värnet av demokratin kräver mer. Vi vill därför införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet”, skriver han.

NMR, kan tilläggas, menar själva att man inte är någon våldsbejakande organisation även om man står för en “radikal och revolutionär politik” – och betonar att man enbart ägnar sig åt legitimt politiskt arbete och aktivism. Förutom nationalsocialistiska organisationer vill Moderaterna även förbjuda vissa islamistiska och vänsterextrema grupperingar. Den öppet våldsbejakande svart makt-rörelsen BLM, som uppviglat bland annat till våld och mord på poliser, är det dock högst oklart om man vill begränsa.

Moderaterna har sedan flera år drivit ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer. Den grundlagsskyddade rätten att hysa och ge uttryck för extrema och odemokratiska åsikter måste vi värna. Men däremot ska det bli straffbart att aktivt delta i extremistiska organisationer eller grupperingar som begår allvarliga brott”, skriver Moderaterna vidare på sin hemsida.

Internationella organisationer ska vägleda migrationspolitiken

Vad gäller migrationspolitiken förespråkar Moderaterna inte längre officiellt den närmast gränslöst storskaliga massinvandringspolitik som rådde under regeringen Reinfeldt och vill nu istället ”minska invandringen så att Sverige klarar integrationen”. Något invandringsstopp är det dock inte tal om – Sverige ska heller inte bestämma över sin egen migrationspolitik. Istället, menar partiet, ska svensk lagstiftning på området anpassas ”utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden”. Något återvandringsprogram av betydelse är inte aktuellt och även framöver vill Moderaterna att Sverige tar in tusentals asylsökande årligen – även om man menar att man vill att det ska bli lättare att utvisa de som får avslag på sin ansökan.

Moderaterna anspelar envist på en ton av nationalkonservatism, vilket är en direkt löjlig förespegling inte bara vad gäller den demografiska politiken. Partiet är även starka anhängare till hbtq-lobbyn och vill bland annat att dessa ska få större utrymme inom såväl skolan som vården, polisen och den sociala omsorgen, samt att nyanlända invandrare ska utbildas särskilt i frågor kopplade till hbtq.

Inför valet försöker man naturligtvis även utmåla sig som verklig opposition och som ett parti med vilja och kompetens att lösa de problem Sverige står inför. Det må vara ett beskt piller för vissa att svälja att en M-koalition i jämförelse med en S-regering på sin höjd innebär att svenskarna byter pest mot kolera. Allt tyder dock dessvärre på att så är fallet.

 

Isac Boman

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!