M vill ha tvångsvaccinering av barn och straffavgifter för föräldrar

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 20 april 2022
- av Markus Andersson
Moderaterna med Ulrika Karlsson (th) i spetsen vill att regeringen får utökade ”verktyg” för att få fler föräldrar att låta vaccinera sina barn.

Moderaterna lämnade under hösten in en motion till riksdagen där man uppmanar regeringen att omforma det frivilliga vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.

Bland annat vill partiet införa tvångsvaccinering där familjer ska bestraffas med reducerat barnbidrag eller åläggas högre avgifter för förskola och fritidsverksamhet om man väljer att inte låta injicera sina barn enligt de mandat som staten slår fast.

I oktober 2021 lämnade Ulrika Karlsson (M) in en motion till riksdagen gällande obligatoriska vaccinationer för barn. Med motionen vill man införa ”verktyg” i syfte att få fler föräldrar att vaccinera sina barn, exempelvis reducerat barnbidrag eller maxtaxa vid barnomsorg. Motionen behandlas för närvarande  i socialutskottet med planerat beslutsdatum i maj.

Karlsson hänvisar i motionen till länder där det finns obligatoriska vaccinationskrav men även välfärdstjänster som är beroende av medborgarnas vaccinationer. I motionen nämns bland annat att Italien har infört vaccinationstvång för tiotalet vacciner och belägger familjer som inte vaccinerar sina barn med dryga böter. I Tyskland är förskolepersonal enligt motionen skyldig att anmäla föräldrar som inte vaccinerar sina barn, även här med dryga böter som påföljd. I Australien kan familjer som inte vaccinerar sina barn förlora rätten till barnbidrag och andra skatteförmåner.

Moderaterna, som gjort sig kända för att efterlysa en mer totalitär coronapolitik än de regerande Socialdemokraterna, vill att S-regeringen går samma väg som ovanstående länder och föreslår därför en reform av det frivilliga vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.

Ulrika Karlsson menar att man samtidigt även bör se över det allmänna vaccinationsprogrammet. Enligt förslaget skall man i fortsättningen använda det nationella vaccinationsregistret till att skicka ut kallelser och påminnelser till familjer som valt att avstå från att vaccinera sina barn och därmed få vårdnadshavare att ”göra rätt”.

I motionen hänvisar Karlsson till siffror kring en markant ökning av antalet mässlingsfall i Sverige och övriga Europa. Dock tyder statistik från Folkhälsomyndigheten på att det under 2020 endast rapporterades fem fall av mässling i Sverige. Medelåldern för de smittade var 41 år och i fyra av fallen smittades personen utomlands. Ett av dessa fall smittade sedan en person i Sverige. Följande står att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida:

”Under den senaste tioårsperioden, 2011–2020, har i genomsnitt 26 fall rapporterats per år (spridning 3–51 fall per år). Mässling cirkulerar inte längre inom landet, utan antalet fall beror på hur många som smittas utomlands och vilken smittspridning som sker inom landet efter hemkomst”.

Avslutningsvis skriver Karlsson att hon även vill att regeringen ser över hur man skulle kunna använda sig utav ”verktyg” såsom till exempel reducerat barnbidrag och rätten till maxtaxa vid barnomsorg, i syfte att få fler föräldrar att vaccinera sina barn.

Motionen behandlas för närvarande i socialutskottet med planerat beslutsdatum 18 maj 2022.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!